Liiton hallitus kokoontui 7.10.

10.10.2016

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeriön johto, TY:n johto ja TTY:n johto.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Sivistysvaliokunta on pyytänyt liitolta lisälausuntoa korkeakoulujen toiminnan kehittämisestä ja rahoituksesta vuonna 2017. Eduskunnan sivistysvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto on pyytänyt liittoa kuultavaksi talousarvioesityksestä.
  • Käsitteli liiton toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodeksi 2017.
  • Käsitteli yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointiraporttia. OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen tulee kertomaan liiton hallitukselle raportin keskeisistä johtopäätöksistä erityisesti professoreiden kannalta sekä arvioinnin jatkotoimista. 
  • Merkitsi tiedoksi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen.
  • Käsitteli liiton medianäkyvyyttä ja liiton vaikuttamistoimintaa.
  • Nimesi työryhmän valmistelemaan liiton historiaa. Liitto täyttää 50 vuotta vuonna 2019.