Yliopiston minitutkinnoille ei ole tarvetta

14.2.2013

Professoriliiton mielestä yliopistollisten korkeakouludiplomien kokeilua ei ole syytä käynnistää.

TIEDOTE 14.2.2013

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
Professorit ja Tieteentekijät:
Yliopiston minitutkinnoille ei ole tarvetta
 
Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto eivät pidä korkeakouludiplomeita tai muita lyhyttutkintoja tarpeellisina. Kokeilua 120 opintopisteen korkeakouludiplomeista esitetään opetusministeri Jukka Gustafssonille tänään jätetyssä koulutusrakennetyöryhmän muistiossa. Liitot katsovat, että yliopistollisten korkeakouludiplomien kokeilua ei ole syytä käynnistää.  
-          Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Minitutkinnoilla tähän ei ainakaan päästä, huomauttavat liittojen puheenjohtajat.
Korkeakoulujen koulutusrakenteita pohtinut työryhmä esittää, että kokeilun suunnittelu voisi alkaa jo tänä vuonna ja korkeakouludiplomeihin johtavia opintoja olisi mahdollisuus suorittaa vuodesta 2014 lähtien. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ihmettelevät kovaa kiirettä asian valmistelussa.
-          Yliopistoindeksi on jäädytetty ja rahoitus on tiukoilla. Millä resursseilla yliopistoissa revettäisiin uuden tutkinnon edellyttämään valmisteluun ja toteutukseen? Uusien tehtävien sälyttäminen henkilöstölle on kohtuuton vaatimus tässä tilanteessa.
Yliopistojen rahoitusmalli on tämän vuoden alusta uusittu ja kandidaatin tutkinnot ovat tulleet mukaan rahoituksen perusteeksi. Liittojen mielestä yliopistoilla pitäisi olla aikaa testata rahoitusmallin toimivuutta ilman uusien diplomitutkintojen tuomaa sotkua.  
-          Jatkuvasti niukkenevat resurssit tulee suunnata nykyisten tehtävien hoitamiseen ja olemassa olevien tutkintojen kehittämiseen. Kandidaatin tutkinnotkin ovat monella koulutusalalla uusia, eikä niiden työelämärelevanssista ole saatu vielä riittävästi tietoa. Tavoitteiltaan epäselvän diplomitutkinnon työelämätarve on täysin selvittämättä.
Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmässä mukana olleet työelämän edustajat jättivät ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut” -muistioon eriävän mielipiteen. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto tukevat sen keskeisiä ajatuksia. Diplomien sijaan tulee kehittää avoimen yliopiston väylää sekä yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksia.  
LISÄTIETOJA:
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 750 8284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773