Liiton hallitus kokoontui 15.12.

16.12.2016

Kokouksessaan hallitus

 

  • merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: SYL, Sivistystyönantajat, Arene, Unifi, Aalto-yliopisto, THL, opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja

  • merkitsi tiedoksi, että liiton johto on osallistunut korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaariin 8.-9.12.2016

  • merkitsi tiedoksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämislinjauksia 2017–2025 pohtivan työryhmän muistion

  • käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta

  • käsitteli luonnosta Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta. Akavalta on pyydetty lausuntoa esityksestä.

  • merkitsi tiedoksi Tiedebarometrin 2016 tulokset

  • päivitti liiton palkkiosuosituksen

  • sai raportin EI:n (Education International) konferenssista