Professoriliiton palkkiosuositus palvelussuhteen ulkopuolisia asiantuntijatehtäviä varten

20.12.2016

Tämä palkkiosuositus on tarkoitettu liiton jäsenten käytettäväksi laskutettaessa palvelussuhteen ulkopuolisista asiantuntijatehtävistä. Laskutusta varten suositellaan pidettäväksi tuntikirjanpitoa. Laskua tehtäessä voidaan mainita, että se perustuu Professoriliiton palkkiosuositukseen.
 

Palkkiokategoria I: 450 euroa/tunti
Tieteen erityisalan asiantuntemusta tai tieteenalan laajaa hallintaa edellyttävät vaativat suunnittelu- ja tutkimustehtävät. Tähän kategoriaan kuuluvat aina myös tehtävät, joihin liittyy toimeksiantajan kannalta merkittävä taloudellinen vastuu.

Palkkiokategoria II: 300 euroa/tunti
Muunlaiset tehtävät kuten yleisluontoiset ja tekniset asiantuntijatehtävät sekä osallistuminen asiantuntijana kokouksiin ja seminaareihin (esitelmä- ja alustuspalkkiot tulevat tämän lisäksi).

Esitelmä- ja alustuspalkkiot
Tuntipalkkio 1300 euroa.
Uusintaesityksen tuntipalkkio 750 euroa.

Tehtävän aiheuttamat matka- yms. kustannukset päivärahoineen veloitetaan todellisten kulujen mukaisina. Asiantuntija voi vapaasti määritellä hänelle tarkoituksenmukaisimman matkustustavan.

Palkkasuositus pdf-muodossa