Liiton hallitus kokoontui 12.1.

16.1.2017

Kokouksessaan hallitus

  • käsitteli liiton sijoitustoimintaa

  • käsitteli työmarkkinatilannetta

  • merkitsi tiedoksi Tieteen tila 2016 -raportin

  • hyväksyi liiton lausunnon OKM:lle ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä

  • merkitsi tiedoksi liiton aineiston osastoille kansanedustajien tapaamisiin

  • asetti seuraavat työryhmät vuodeksi 2017: työvaliokunta, viestinnän ja vaikuttamistoiminnan ryhmä, sijoitustoimikunta

  • nimesi liiton edustajat Akava-yhteisössä