Professoriliiton Itä-Suomen yliopiston osaston edustajat tapasivat kansanedustajia

15.3.2017

Eturivissä kansanedustajat (oikealta): Riitta Myller (sd), Sari Raassina (kok), Markku Eestilä (kok), Krista Mikkonen (vihr.) ja Matti Semi (vas). Takana osaston edustajat, Kirsi Vähäkangas, Alfred Colpaert, Pertti Pasanen, Jopi Nyman sekä toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Maria Lähteenmäki ehti poistua ennen kuvaa.

Professoriliiton Itä-Suomen yliopiston osaston edustajat tapasivat Savo-Karjalan kansanedustajia eduskunnassa tiistaina 14.3. 2017.
 
Tapaamisessa keskusteltiin yliopistojen nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksesta sekä professorien tärkeästä roolista yliopistoissa tutkijoina, tieteellisen työn ja jatko-opintojen ohjaajina sekä yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen hankkijoina.
 
Huolenaiheena nousivat esille uhkakuvat yliopistoverkoston uudistuksesta ja kaavaillusta yliopistojen profiloinnista tiede- ja ns. ”opetusyliopistoiksi”. Huolta herättää myös ministeriön strategisen rahoituksen lisääntyvä osuus perusrahoituksesta, jonka koetaan heikentävän perustutkimuksen mahdollisuuksia.
 
Professorit toivat esiin tarpeen uudistaa yliopistolakia. Yliopistolain kehittämisessä keskusteltiin yliopistojen johtamisesta ja kollegion roolin vahvistamisesta. Kollegio on yliopiston eri henkilöstöryhmiä edustava elin.
 
Opetusyhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa nähdään mahdollisuutena, joskin yliopisto-opetuksen laajaan ulkoistamiseen liittyy suuria ongelmia.
 
Kaikki tapaamiseen osallistuneet kansanedustajat arvostavat alueellisia yliopistoja oman talousalueensa moottoreina ja sivistyksellisen pääoman kehittäjinä.