Liiton hallitus kokoontui 31.3.

31.3.2017

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat tapaamiset: Unifi, Suomen Akatemian pääjohtaja, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja, Tekesin johto, TY:n osaston tapaaminen kansanedustajien kanssa, ISY:n osaston edustajien tapaaminen kansanedustajien kanssa

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

  • Keskusteli professori-johdannaisten nimikkeiden käytöstä ja siihen liittyvistä kirjelmistä

  • Hyväksyi vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle

  • Käsitteli liiton palkkaselvitystä

  • Keskusteli maan hallituksen puolivälitarkastelusta ja kehysriihestä ja merkitsi tiedoksi liiton toimenpiteet

  • Kävi lähetekeskustelun liiton lausuntoa varten OKM:n ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin

  • Asetti vaalitoimikunnan