Professoriliiton valtuusto: Ammattikorkeakouluissa ei voi olla professoreita

22.4.2017

Professoriliiton mielestä ammattikorkeakouluissa ei voi olla professorinimikkeitä. Liitto haluaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen nimikkeiden ja tutkintorakenteiden erot säilyvät.

Professoriliiton valtuusto huomauttaa, että ammattikorkeakouluissa ei voi olla professorinimikkeitä. Ammattikorkeakoululain 22 §:n mukaan ammattikorkeakouluissa on yliopettajia, lehtoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Yliopistolain 31 §:n mukaan yliopistossa on professoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä henkilöstöä muiden tehtävien hoitamista varten.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi 23.3.2017 ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen raportin. Siinä esitetään, että ammattikorkeakouluissa otettaisiin käyttöön työelämäprofessori-nimike.

Professoriliiton valtuusto näkee, että professorinimikettä tulee käyttää lainsäädännön ja vakiintuneen käytännön mukaan vain yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Valtuusto pitää tärkeänä, että professoreita voidaan jatkossakin arvostaa tieteellisen tutkimuksen, taiteellisen toiminnan, ylimmän opetuksen sekä oman alansa asiantuntijoina.

Professoriliitto on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, jotta ammattikorkeakoulut noudattavat ammattikorkeakoululain säädöksiä eivätkä käytä professori-johdannaisia nimikkeitä.

Edellä mainitussa Arenen raportissa esitetään, että ammattikorkeakouluissa kehitettäisiin ammatillisesti suuntautuneita ja monialaisia tohtoriopintoja. Professoriliiton valtuusto pitää tärkeänä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintorakenteet säilyvät jatkossakin erillisinä ja että kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkintoja voi suorittaa vain yliopistoissa.

 

Lisätietoja:

Valtuuston puheenjohtaja Maarit Valo, 050 524 3556

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 3402 725

 

Professoriliiton valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa 22.4.2017 Tallinnassa.