Yliopistoindeksin oltava voimassa jälleen 2014

19.3.2013

Yliopistojen talous ei kestä enää lisää leikkauksia, liitto viestittää kehysriiheen kokoontuvalle hallitukselle.

TIEDOTE 19.3.2013

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
Professorit ja Tieteentekijät:
Yliopistoindeksin oltava voimassa jälleen 2014
 
Henkilöstön irtisanomiset uhkaavat ja opintoajat pitkittyvät, jos yliopistoindeksin jäädytystä jatketaan vuonna 2014. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto katsovat, että yliopistojen talous ei kestä enää lisäleikkauksia. Liitot viestittävät kehysriiheen kokoontuvalle hallitukselle, että yliopistoindeksin on oltava voimassa jälleen vuoden 2014 alusta.
Vastoin hallitusohjelmaa, jossa yliopistojen rahoitus luvattiin turvata, yliopistoindeksi puolitettiin vuodeksi 2012 ja jäädytettiin kokonaan täksi vuodeksi. Puolittaminen merkitsi 25 miljoonan euron ja jäädytys 42 miljoonan euron leikkausta yliopistorahoitukseen. Jos indeksin jäädytys on voimassa myös 2014, se tarkoittaa yliopistoille noin 67 miljoonan euron menetystä.
-          Yliopistot ovat osallistuneet riittävästi säästötalkoisiin. Yliopistojen johto on viestittänyt, että tämä vuosi kituutetaan, mutta jos indeksin jäädytys jatkuu, ensi vuonna joudutaan vähentämään työntekijöitä.
-          Tämä merkitsee kurssien ja sivuainevaihtoehtojen karsimista, opiskeluryhmien kasvattamista sekä opiskelun yksinkertaistamista massaluennoiksi ja kirjatenteiksi. Kirjastot ja tietotekniikka kärsivät. Seurauksena on opintojen pitkittyminen. Työurien pidentäminenhän myös alkupäästä on hallituksen keskeinen tavoite, mutta yliopistorahoituksen leikkaamisella tähän ei päästä.
Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi viime viikolla lausuntonsa yliopistolakiuudistuksesta. Valiokunta katsoo, että yliopistorahoituksen tiukentuminen on vaikeuttanut yliopistouudistuksen toteuttamista. Indeksin puolitus ja jäädytys ovat vaikuttaneet kielteisesti uudistuksen toimeenpanoon. Tästä kielteisyyden kierteestä onkin nyt päästävä pois.
Menoleikkuri on kohdistunut viime vuosina myös tutkimusrahoitukseen. Tämän vuoden talousarvio sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahoja 53 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Tilastokeskuksen mukaan rahoitus väheni nimellisesti vajaat kolme ja reaalisesti runsaat viisi prosenttia. Rahoitus vähenee kolmatta vuotta peräkkäin. Samalla sen osuus valtion kokonaismenoista putoaa ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen alle neljään prosenttiin.
-          Aiempina taloudellisesti vaikeina aikoina tutkimuksen ja koulutuksen rahoittamisen tärkeys ymmärrettiin paremmin. Näitä tulisi pitää investointeina tulevaisuuteen myös tällä hallituskaudella.
 
LISÄTIETOJA:
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 750 8284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773