Valtuusto kokoontui 22.4.2017

24.4.2017

Kokouksessaan valtuusto

  • Vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016.
  • Käsitteli liiton vuosikertomuksen vuodelta 2016.
  • Sai tiedoksi liiton palkkaselvityksen yliopistojen ja tutkimuslaitosten professoreiden palkoista syyskuussa 2016.
  • Antoi kannanoton professori-nimikkeen käytöstä.
  • Sai katsauksen ajankohtaisista asioista, mm. liiton toimista yliopistojen ja tutkimuksen voimavarakysymyksessä. Liitto on lähettänyt tiedotteen maan hallituksen puolivälitarkasteluun liittyen.
  • Keskusteli mm. professoreiden irtisanomisista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellisesta kehittämisestä.
  • Merkitsi tiedoksi liiton vaalitoimikunnan kokoonpanon: puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja Maarit Valo (JY) sekä jäseninä hallituksen jäsen Marjukka Anttila (TUTK) ja osaston puheenjohtaja Mari Hatavara (TaY). Sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Raija Pyykkö.