Tutkimusrahoitukseen tervetullut, joskin melko vaatimaton käänne

26.4.2017

Hallituksen puoliväliriihessä tehtiin tervetullut käänne tutkimuksen rahoittamiseen. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto pitävät suunnanmuutosta tärkeänä ja välttämättömänä, joskin riihessä päätetty rahoittamisen taso jäi melko vaatimattomaksi. Odotukset olivat suuremmat etenkin yliopistojen pääomittamisen osalta.  

Hallitus päätti suunnata tutkimusrahapanostukset Tekesin ja Suomen Akatemian kautta. Tekesin määrärahoja lisätään yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019. Samoille vuosille Suomen Akatemialle varataan yhteensä 50 miljoonaa euroa lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen. Lippulaivat on tarkoitus perustaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteyteen. Lisäksi Tekesille ja Suomen Akatemialle varataan molemmille 60 miljoonan euron pääomitus.

- Panostukset tutkimukseen ovat summina pienempiä kuin toivottiin, mutta ennen kaikkea on tärkeää, että suunta on vaihtunut maltillisiin lisäyksiin. Yliopistojen ahtaalle joutuneiden perustehtävien kehittämistä tämä raha ei vielä suoraan auta, sillä se ei tule yliopistoille tulossopimusten kautta perusrahoituksena, vaan menee erikseen valittaville lippulaivainstituuteille, kommentoi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

- Yleinen henki on nyt tutkimusmyönteisempi ja se vaikuttaa positiivisesti yliopistojen ilmapiiriin ja sitä kautta tulokseen. Laatuun perustuva rahoitus on linjaltaan oikein ja lisärahoituksen tulee tukea erityisesti perustutkimusta, joka on tulevaisuuden rakentamisen kannalta yliopistojen keskeinen tehtävä, lisää Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Lippulaivaohjelman taustalinjauksissa rahoitusperusteeksi on mainittu tutkimuksen yhteiskunnallinen ja talouden kasvua tukeva vaikuttavuus.  On mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttavuus määritellään. Liitot toivovat, että se ottaa huomioon myös perustutkimuksen elementit. 

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto pitävät välttämättömänä, että hallitus palaa yliopistojen ja tutkimuksen rahoittamiseen ensi syksyn budjettiriihessä.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 3402 725;

toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284