Yliopistojen autonomia päättää koulutusaloista uhkaa murentua

26.3.2013

Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen yliopistolain 7§:n muuttamisesta.

TIEDOTE 26.3.2013

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
Professorit ja Tieteentekijät:
Yliopistojen autonomia päättää koulutusaloista uhkaa murentua  
 
Hallitus tullee tällä viikolla antamaan eduskunnalle lakiesityksen yliopistolain muuttamisesta. Esitys koskee yliopistojen koulutusvastuiden järjestämistä. Jos eduskunta hyväksyy lain, opetus- ja kulttuuriministeriön valta päättää yliopistojen koulutusvastuista kasvaa merkittävästi.
-          Yliopistoille on perustuslailla suojattu itsehallinto, jolla on taattu tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Tämä lakiesitys murtaa yliopistojen autonomiaa ja on tältä osin perustuslain sekä yliopistolain vastainen, katsovat Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto.
Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista ja koulutusvastuista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuiden tarkemmasta jakautumisesta yliopistojen kesken, koulutusohjelmista ja erikoistumisopinnoista on vuoden 2010 alusta voimaan tulleen yliopistolain mukaan säädetty yliopiston esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Nyt valmistellut lakiesityksen mukaan näistä säädettäisiin OKM:n asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.
-          Kahdessa sanassa on ratkaiseva ero: yliopistojen esitys on painoarvoltaan ihan jotain muuta kuin muotoilu ”yhteistyössä yliopistojen” kanssa. Yhteistyöksi voidaan kutsua vaikkapa yhtä keskustelutilaisuutta, jossa ministeriön väki on käynyt selvittämässä yliopistojen johdolle tarvetta koulutusvastuiden muuttamiseen.
Yliopistolain 7 §:n muuttamista koskevasta esityksestä pyydetyissä lausunnoissa lähes kaikki tahot vastustivat kyseistä lain muutosta ja pitivät sitä yliopistojen autonomian vastaisena. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä tämäkin kuvaa painoarvoa, joka annetaan tavalle tehdä asioita ”yhteistyötä yliopistojen kanssa”.
 
LISÄTIETOJA:
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
varapuheenjohtaja Eero Kuparinen (Tieteentekijöiden liitto), 040 5420 054
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773