Liitto valtiovarainvaliokunnan kuultavana: Yliopistoindeksin jäädytys peruttava

6.10.2017

Professoriliiton varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto oli 6.10. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana ensi vuoden talousarvioesityksestä.

Lausunnossaan liitto katsoo, että yliopistoindeksin jäädytys tulee perua. Indeksi on nyt jäädytetty hallituskauden loppuun. Valtion taloudellinen tilanne on kuitenkin kohentunut siitä ajasta, kun hallitus teki päätöksen jäädytyksestä.

Liitto pitää tutkimukseen suunnattuja lisäpanostuksia hyvänä käänteenä. Tutkimuksen lippulaivoja on päätetty rahoittaa Suomen Akatemian kautta 25 miljoonalla eurolla. Liitto kuitenkin toivoo, että rahoituksessa käytettäisiin enemmän jo vakiintuneita instrumentteja.

Varapuheenjohtaja Kivistö-Rahnasto muistutti kuulemisessa myös siitä, että tiedemyönteinen ilmapiiri ei maksa mitään, mutta sillä on tärkeä merkitys osaamista arvostavan ilmapiirin syntymiselle. 

Liiton lausunto