Liiton lausunto avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä

16.10.2017

Professoriliitto on linjannut näkemyksiään avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä eduskunnan sivistysvaliokunnan pyynnöstä.

Lausuntoa pyydettiin seuraavista aihealueista:

Avoimen korkeakouluopetuksen kehittäminen.

Avoimen korkeakouluopetuksen ja siihen liittyvän vapaan sivistystyön merkitys osana toisaalta hakijaruuhkan purkua korkeakouluopintoihin ja toisaalta ei-tutkintotavoitteisen korkeakoulutasoisen osaamisen kehittämistä. Vireillä olevat kehittämissuunnitelmat.

Avoimesta korkeakoulutuksesta tutkinto-opiskelijaksi siirtymiseen liittyvät esteet ja mahdollisuudet sekä jo opitun tunnistaminen ja tunnustaminen.

Vapaan sivistystyön mahdollisuudet avoimen korkeakouluopetuksen antamiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

 

Liiton lausunto