Hallitus kokoontui 3.11.

6.11.2017

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi opetusministeri Grahn-Laasosen, kansliapäällikkö Lehikoisen ja erityisavustaja Uusitalon tapaamisen.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtioneuvoston selvityksestä komission tiedonantoon EU:n uudeksi korkeakoulutussuunnitelmaksi.
  • Merkitsi tiedoksi liiton kirjelmän professoreiden työtiloista.
  • Sai selvityksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja järjestövalmiuden rakentamisesta.
  • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2018 esitettäväksi valtuustolle.
  • Sai selvityksen liiton medianäkyvyydestä.
  • Valitsi Vuoden Professorin 2018. Valinta julkistetaan Communicatio Academica -tapahtuman yhteydessä 12.1.2018.