Valtuusto kokoontui 8.12.

11.12.2017

Liiton valtuusto kokoontui 8.12. Kokouksessaan valtuusto

  • kuuli kansliapäällikkö Anita Lehikoisen puheenvuoron ajankohtaisesta yliopisto- ja tiedepolitiikasta

  • sai tilannekatsauksen työmarkkinatilanteesta

  • sai selvityksen liiton kansainvälisestä toiminnasta

  • hyväksyi liiton toimintasuunnitelman vuodeksi 2018

  • hyväksyi liiton talousarvion vuodeksi 2018; liiton jäsenmaksut pysyvät ennallaan

  • antoi liiton hallitukselle valtuudet ryhtyä JUKOn toimeenpanemaan työtaisteluun kirjatuin reunaehdoin

  • valitsi hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen nykyisen varapuheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnaston (TTY) ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valtuuston nykyisen varapuheenjohtaja Jaana Hallamaan (HY) vuodeksi 2018

  • valitsi hallituksen jäsenet ja varajäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle; hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2018:

Jäsen

Varajäsen

Petri Mäntysaari (2018 - 2019)

Svenska Handelshögskolan

(kauppaoikeus)

Jaana Erkkilä-Hill (2018 - 2019)

Lapin yliopisto

(kuvataide)

Alfred Colpaert (2018 - 2019)

Itä-Suomen yliopisto

(maantiede)

Markus Olin (2018 - 2019)

VTT

(käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen mallinnus)

Virpi Tuunainen (2018 - 2019)

Aalto-yliopisto

(tietojärjestelmät)

Edward Hæggström (2018 - 2019)

Helsingin yliopisto

(fysiikka)

Eeva Moilanen (2017 - 2018)

Tampereen yliopisto

(lääketiede)

Juhani Hyvärinen (2017 - 2018)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

(ydintekniikan mallinnus)

Anne Kauppala (2017 - 2018)

Taideyliopisto

(musiikki)

Marko Joas (2017 - 2018)

Åbo Akademi

(julkishallinto)

Jukka Heikkilä (2017 - 2018)

Turun yliopisto

(tietojärjestelmät)

Aila-Leena Matthies (2017 - 2018)

Jyväskylän yliopisto / yliopistokeskukset

(sosiaalityö)