Palkkausjärjestelmän ja työaikajärjestelmien uudistaminen esillä yliopistojen neuvotteluissa

5.1.2018


Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat perjantaina 5.1.2018 neuvotteluja yliopistojen työehtosopimuksen uudistamiseksi.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta palkansaajajärjestöjen edellisellä kerralla antaman vastauksen pohjalta. Myös yliopistojen taloudellisesta tilanteesta keskusteltiin. Osapuolten kannat poikkeavat edelleen varsin paljon toisistaan.

Lisäksi palkansaajajärjestöt esittelivät tapaamisessa tavoitteensa uusiksi työaikamääräyksiksi. JUKO haluaa muun muassa täsmennystä opetustuntimäärien kattomääräyksiin sekä opetus- ja hallintotyöstä vapaan jakson turvaamiseen. Muun henkilökunnan työaikajärjestelmässä matkatyön korvaaminen ja etätyö tulisi ottaa paremmin huomioon uudessa työehtosopimuksessa.

Työnantajat eivät vielä ole tehneet ehdotusta palkankorotuksista. Neuvottelut jatkuvat 10.1.2018.
 
Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä.

 

Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”.

Lisätietoja:

  • JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784.
  • JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.