Yliopistojen tulee päivittää turvallisuusohjeensa Internet-aikaan

21.5.2013

Yliopistojen henkilöstö on yhä useammin julkisen vihapuheen kohteena. Liitto on lähettänyt asiasta kirjelmän Suomen yliopistot UNIFI ry:lle.

TIEDOTE 21.5.2013

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
 
 
 
Professorit ja Tieteentekijät ovat huolissaan vihapuheen yleisyydestä:
 
Yliopistojen tulee päivittää turvallisuusohjeensa Internet-aikaan
 
 
Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat lähettäneet Suomen yliopistot UNIFI ry:lle kirjelmän, jossa ne edellyttävät, että yliopistot täydentävät turvallisuusohjeensa ajan tasalle koskemaan tilanteita, joissa työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuu uhkauksia verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
 
Yliopistojen henkilöstö on yhä useammin julkisen vihapuheen kohteena. Vihapuhetta ovat viime aikoina herättäneet erityisesti sellaiset yhteiskunnalliset tutkimusaiheet, jotka liittyvät rasismiin, ääriliikkeisiin, maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen. Tutkijat saavat uhkauksia sähköpostiinsa, heistä kirjoitetaan loukkaavasti sosiaalisessa mediassa ja heistä laaditaan panettelevia vihasivustoja verkkoon. Myös perheitä on uhkailtu.
 
Vihapuheen ja uhkausten seurauksena saattaa olla, että tutkijat eivät voi tai halua puhua tutkimusaiheistaan tai -tuloksistaan julkisuudessa. Tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä voi jäädä tutkimatta, jos yliopistojen henkilöstöllä on aihetta pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta. Opetus- ja tutkimushenkilöstöltä odotetaan kuitenkin asiantuntijuutensa perusteella osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
 
Useilla yliopistoilla on jo turvallisuusohjeistoa aggressiivisten opiskelijoiden tai sivullisten varalle taikka uhkaavien fyysisten tilanteiden hoitamiseksi. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto kiinnittävät kuitenkin huomiota siihen, että henkilökunnalla ei ole vielä turvallisuusohjeita henkilöön, henkilökohtaiseen elämään, kotiin tai perheeseen kohdistuvan vihan ja uhkailun varalle.
 
 
 
LISÄTIETOJA:
 
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 750 8284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773