Liiton hallitus kokoontui 11.1.

15.1.2018

Kokouksessaan hallitus

- merkitsi tiedoksi OKM:n edustajien tapaamiset

- merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

- hyväksyi liiton lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- merkitsi tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen Itä-Suomen yliopiston koulutusvastuun toteutumisesta

- keskusteli neuvottelutilanteesta

- käsitteli liiton järjestövalmiutta

- asetti vuoden 2018 työryhmät