Professoriliitto on pyytänyt lausunnon Tampereen säätiöyliopiston säätelystä

17.1.2018

Professoriliittoa haluaa uudelle Tampereen yliopistolle hyvän johtosäännön. Professoriliittoa on pyytänyt lausunnon yliopistolain ja sen muutoksen vaikutuksista uuden yliopiston johtosääntötyöskentelyn tueksi.