Työehdoistasi neuvotellaan nyt

24.1.2018

 

Neuvottelut yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta ovat käynnissä. Professoriliiton jäseniä neuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestö JUKO. 

Neuvotteluilla on väliä, sillä niissä päätetään päivittäiseen työntekoon liittyvistä asioista, kuten palkankorotuksista, palkkausjärjestelmästä ja työajan käytöstä. JUKO haluaa myös parannuksia määräaikaisten työntekijöiden asemaan.

Neuvottelut ovat edenneet takkuisesti. Neuvottelijamme tekevät parhaansa, että yliopistolaisten palkkaus ja työsuhteen ehdot säilyisivät edes samalla tasolla kuin muillakin aloilla keskimäärin. Onnistuminen neuvotteluissa edellyttää myös kaikkien yliopistolaisten tukea. Nykyinen työehtosopimus on voimassa enää vain tammikuun loppuun asti.

 

Jos ratkaisuun ei päästä neuvottelupöydässä, voimme joutua painostamaan työnantajaa joillakin työtaistelutoimenpiteillä helmikuun puolivälissä neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi.

 

Yleinen palkankorotuslinja mahdollinen myös yliopistoissa

 

  • JUKOlle on keskeistä, että myös yliopistolaisilla on oikeus vastaaviin palkankorotuksiin, mitä vientialoilla on jo sovittu. Yhdenkään yliopiston tilinpäätös ei ollut alijäämäinen (2016).
  • Yliopistot muistuttivat yt-neuvottelujen yhteydessä, että silloin muutettiin ennen kaikkea yliopistojen toimintaan vaikuttavia rakenteita. Muutoksella on saatu aikaan merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston toiminta oli 2016 yli neljä miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka yliopistojen valtionrahoitus on laskenut.

Työnantaja haluaa sanella palkat

  • Työnantaja haluaa uudistaa yliopistojen palkkausjärjestelmää ja siirtää palkanmuodostusta enemmän paikalliselle tasolle. Tässä mallissa työnantaja määrittelisi selkeämmin yksipuolisesti, ketkä saisivat palkankorotuksen.
  • Onnistunut muutos edellyttää myös riittäviä taloudellisia panostuksia sekä oikeudenmukaista mallia. Toistaiseksi ei ole selvää, miten muutos hyödyttäisi yliopistojen työntekijöitä.

 

Enemmän aikaa tutkimukselle

 

  • JUKOn tavoitteena on selkeyttää työaikajärjestelmää niin, että opetus- ja tutkimushenkilökunnalle turvataan selkeät kaudet, jolloin he pystyvät keskittymään pelkästään tutkimukseen.
  • JUKOn tavoitteena on säilyttää opetustuntikatot.

 

Määräaikaisuuksien tarkastelut kuntoon

  • JUKOlle yksi keskeinen tavoite on vaikuttaa määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen suureen osuuteen yliopistoissa. Sivistystyönantajien tilastojen mukaan noin 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä on aivan liian iso osuus. Kyseessä on pitkäkestoinen ongelma, johon osapuolten tulisi pureutua yhteistyössä toden teolla viimeistään nyt.

 

Seuraa viestintää

 

https://twitter.com/JUKOry

 

 

 

Lisätietoja antaa:
Neuvotteluista: toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, tarja.niemela@professoriliitto.fi, 050 340 2725

Työtaisteluvalmiudesta: järjestöpäällikkö Raija Pyykkö, raija.pyykko@professoriliitto.fi, 09 4250 7011