Liittoa kuullaan eduskunnan valiokunnissa

28.5.2013

Professoriliitolla on kansanedustajiin monia vaikutuskanavia.

 
Helsingin Sanomat julkisti huhtikuun lopussa näyttävät grafiikat siitä, mitä tahoja eduskunta kuuntelee. Lehden selvityksen mukaan elinkeinoelämän suu on lähimpänä eduskunnan korvaa. Myös palkansaajapuolen keskusjärjestöjen edustajat ovat valiokuntakuulemisten vakivieraita. HS oli saanut eduskunnalta aineiston, joka sisälsi noin 85 000 valiokuntien kuulemaa ihmistä ja organisaatiota vuosien 1998 - 2013 välillä. Lisäksi mukana oli 8 800 lausuntoa. Näiden laskelmien mukaan keskusjärjestö Akavaa kuultiin eri valiokunnissa 15 vuoden aikana yhteensä 600 kertaa.
Professoriliittoa kuullaan eduskunnan valiokunnissa yliopistoasioihin liittyen. Keskeisessä asemassa ovat luonnollisesti sivistysvaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto. Yliopistolakiesityksen eduskuntakäsittelyn aikana keväällä 2009 osoittautui, että henkilöstöjärjestöjä todella kuunneltiin eikä vain kuultu: lakiesitys muuttui perustuslaki- ja sivistysvaliokuntien käsittelyssä alkuperäistä hallituksen esitystä paremmaksi. Kansanedustajat ovat herkistäneet korvansa myös yliopistojen rahoitustilanteeseen liittyville kannanotoille. 
Seuraavaan lyhyeen koosteeseen on koottu tietoa liiton lähiaikojen eduskuntakuulemisista:
Liittoa kuullaan eri valiokunnissa lukumääräisesti hieman vaihtelevasti muutaman kerran vuodessa lähinnä lakiesityksistä. Viime vuonna kuulemistilaisuuksia oli neljä: 1) sivistysvaliokunta Taideyliopistosta, 2) valtiovaranvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston valtion v. 2013 budjetista, 3) sivistysvaliokunta samoin budjetista ja 4) sivistysvaliokunta yliopistolain vaikutuksista.  
Joskus myös muut valiokunnat tai jaostot kuulevat liittoa. Kuuleminen tapahtuu niin, että valiokunnalle toimitetaan kirjallinen lausunto ja liiton edustaja on suullisesti kuultavana valiokunnan kokouksessa.
Liitolla on muitakin yhteydenpito- ja vaikuttamismuotoja eduskuntaan. Noin kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin liitto järjestää yleensä yhteistyössä Tieteentekijöiden kanssa sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle keskustelutilaisuuden ajankohtaisista tiede- ja yliopistokysymyksistä. Tilaisuuksien on todettu olevan hyödyllisiä sekä kansanedustajille että liitoille.
Liitto tiedottaa julkisuuteen aktiivisesti. Sidosryhmäviestinnän asema on korostunut viime vuosina ja tiedotteet lähtevät tuoreeltaan myös sivistysvaliokunnan ja jaoston jäsenille. Kaikki tiedotteet, kannanotot ja lausunnot on luettavissa liiton avoimilta verkkosivuilta.
Professoriliiton edustajia osallistuu kansanedustajien ja tutkijoiden seuran Tutkaksen tilaisuuksiin käyttäen puheenvuoroja. Tutkas on viime aikoina järjestänyt monia yliopistoja ja tutkimusta käsitteleviä ajankohtaisseminaareja.
Kansanedustajat soittavat liittoon ja lähettävät sähköpostia. Ja myös päinvastoin eli liiton edustajat ottavat yhteyttä keskeisten valiokuntien jäseniin.
Kansanedustajia osallistuu liiton järjestämiin seminaareihin. Joskus he pitävät niissä myös alustuksia tai osallistuvat paneelikeskusteluihin.
Acatiimi-lehti lähetetään sivistysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenille. Palautteen perusteella he myös lukevat lehteä.