Tavoitteemme yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa

15.2.2018

Tavoitteemme yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa ovat:

  • Tutkimustyön edellytysten parantaminen, mahdollisuudet opetuksesta ja hallintotyöstä vapaaseen tutkimusjaksoon.
  • Kontaktiopetuksen määritelmän selkeyttäminen, ottaen huomioon korkeakoulutuksen uudet muodot.
  • Määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen osuuden vähentäminen.
  • Etätyön ja matkatyön huomioonottaminen asiantuntijahenkilöstön työaikamääräyksissä.
  • Luottamusmiesten aseman parantaminen, korvaustason nosto.
  • Palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan muuttaminen nykyistä kannustavammaksi, yliopistojen palkkakilpailukyvyn parantaminen.