Yliopisto- ja tiedepoliittiset vaalitavoitteet: Yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus sekä tieteen arvostus nousu-uralle

12.6.2018

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat julkistaneet yhteiset vaali- ja hallitusohjelmatavoitteensa Tutkimus luo tulevaisuutta. Tavoitteiden pohjaksi liitot kartoittivat yliopisto- ja tutkimussektorin keskeisiä pääongelmia. Niistä ensimmäinen liittyy rahoitukseen: julkinen rahoitus on riittämätöntä, sen negatiivinen trendi on jatkunut liian pitkään ja tutkimusrahoituksessa on monia ongelmia. Toiseksi yliopistoyhteisön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ovat heikentyneet. Kolmanneksi korkeimman koulutuksen ja tutkimuksen arvostus eivät näy riittävästi poliittisessa päätöksenteossa.

- Viime viikonlopun puoluekokouksissa sekä kokoomus että keskusta lupailivat lisää tukea korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Nyt tähän on korkea aika, vaikka negatiivista kurssia olisi toki voinut muuttaa jo tämän hallituskauden aikana. Yliopistoresurssien supistuminen on kansainvälisesti harvinainen ilmiö, liitot muistuttavat.   

 

Rahoitus kasvu-uralle

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto esittävät ratkaisuja yliopisto- ja tiedepoliittisen kurssin kääntämiseen. Yliopistorahoituksen osalta on ensisijaisen tärkeää saada yliopistoindeksin leikkaus loppumaan. Nyt se on jäädytetty vuoteen 2020 saakka. Rahoitukseen tulee saada myös ennustettavuutta eikä julkisen rahoituksen kilpailua osuutta voida enää nykyisestä kasvattaa.

- Tutkimusrahoituksen huono laatu vaikeuttaa tutkimuksen tekemistä sekä vähentää perustutkimuksen määrää. Samalla se heikentää suomalaisen yliopistosektorin sekä koko maan kilpailukykyä.

Liitot haluavat, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostetaan vähintään 4 prosenttiin BKT:stä. Tämä edellyttää sekä julkisen että yksityisen TKI-rahoituksen selvää lisäystä. 

 

Me olemme yliopisto – yliopistoyhteisö tekee tuloksen, osaajista on pidettävä kiinni

Yliopisto- ja tiedepoliittisen kurssia voidaan muuttaa paremmaksi myös yliopistojen työskentelyolosuhteilla. Pätkätöiden osuutta on vähennettävä ja tutkimuskausijärjestelmä tulee vakiinnuttaa yliopistoihin. Osaajat kaikkoavat Suomesta etenkin niihin maihin, joissa on paremmat edellytykset tutkia. Osaamisvaihtotaseemme on pahasti negatiivinen.

Yliopistolaista tehdyt kaksi arviointia osoittavat kiistatta, että henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat heikentyneet. Yliopistolakia on tästä syystä tarkennettava. Yhteisöllisyys tukee luovuutta ja vahvistaa yliopistojen tuottavuutta. Vaikutusmahdollisuudet ja yhteisöllisyys ovat olleet koetuksella viime aikoina etenkin uuden Tampereen yliopiston valmistelussa. 

- On erityisen valitettavaa, että Tampereen yliopistofuusiossa uuden yliopiston väliaikainen hallitus on johdonmukaisesti sivuuttanut itsehallinnolliset toimielimet ja periaatteet. Tämä tapahtuu vieläpä tilanteessa, jossa uuden yliopiston johtosäännön ja keskeisten toimielinten nimeämispäätösten laillisuus on täysin auki ja laillisuusvalvojien selvitettävänä. Yliopistojen henkilöstö ja heitä edustavat liitot eivät missään oloissa voi tinkiä vaatimuksestaan yliopistojen itsehallinnon toteuttamiseen perustuslaissa ja yliopistolaissa määritellyllä tavalla, toteaa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

 

Tutkimuksen, koulutuksen sekä ympäröivän yhteiskunnan elävä yhteys Suomen vahvuudeksi

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto haluavat, että tutkimuksen, koulutuksen sekä ympäröivän yhteiskunnan elävä yhteys nousee yhä voimakkaammin Suomen vahvuudeksi. Tutkimuksen ja opetuksen yhteys tulee säilyttää kaikissa yliopistoissa. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tulee kehittää nykylainsäädännön pohjalta. 

Päätöksenteon tulee pohjautua yhä vahvemmin tutkittuun tietoon. Tiedebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat tieteeseen hyvin myönteisesti.    

- Tiedemyönteinen ilmapiiri pitää saada nykyistä vahvemmin näkyville myös poliittisessa päätöksenteossa. Tämä ei sitä paitsi maksa mitään, korostaa Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto.

 

Yhteiset vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan liittojen verkkosivuilta:

www.professoriliitto.fi

www.tieteentekijoidenliitto.fi

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto (Professoriliitto), 045 657 5757;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Johanna Moisio (Tieteentekijöiden liitto), 0400 874 135;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 340 2725