Yliopistojen palkkausjärjestelmä muuttuu

28.9.2018

Professoriliiton hallitus on hyväksynyt yliopistojen palkkausjärjestelmää koskevan neuvottelutuloksen.

Palkkausjärjestelmä joustavoituu henkilökohtaisen palkanosan osalta vuoden 2019 alusta lukien. Henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä tasosta neljään kategoriaan ja nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nousee kuuteen prosenttiin. Tästä alimman suoritusprosentin nostamisesta aiheutuvaa kustannusvaikutusta vastaava muutos tehdään vaativuustasoille tehtäväkohtaisiin palkanosiin. Käytännössä se tarkoittaa, että professoreiden palkkoja korotetaan 0,36 %.  Suoritustasoille (jatkossa suorituskategoria) on määritelty ylä- ja alarajat, joiden välillä henkilökohtainen palkanosa voi liukua. Loppuosa 1.1.2019 voimaan tulevasta paikallisesta erästä käytetään vaativuustasojen korotuksiin ja pysyviin vaativuuslisiin. 

1.6.2019 käytetään 0,85 prosenttia palkkasummasta henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. Liitto ohjeistaa tästä jäseniään myöhemmin. 

Palkkausjärjestelmän ulkopuolella olevien henkilöiden palkkoja korotetaan 1.1.2019 0,5 prosenttia ja 1.6.2019 0,85 prosenttia.


Ratkaisu sisältää myös muutoksia arviointimenettelyyn. 

Tiedote 28.9.2018: JUKO on tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen: poikkeustila ohi, nyt eteenpäin