Liiton hallitus kokoontui 5.10.

8.10.2018

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OKM, SA, opetusministeri, pääministeri, Unifi, Hankenin johto, HY:n johto, SYL

  • Merkitsi tiedoksi, että Jaana Hallamaa toimii liiton edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus.

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.

  • Teki liiton sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä.

  • Merkitsi tiedoksi, että työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet 1.1.2019 voimaan tulevat muutokset yliopistojen palkkausjärjestelmään. Liitto tulee ohjeistamaan jäseniään.

  • Käsitteli esitystä uudeksi yliopistojen rahoitusmalliksi. Strategiaperusteisen rahoituksen osuus on kasvamassa, samoin jatkuvan oppisen osuus ja laadullisen ja määrällisen työllistymisen osuus.

  • Merkitsi tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman selvityksen korkeakoulu-uudistusten vaikutuksista.