Perustutkimuksen osuutta rahoitusmallissa vahvistettava

16.11.2018

TIEDOTE 16.11.2018

HETI JULKAISTAVISSA

 

Perustutkimuksen osuutta rahoitusmallissa vahvistettava

 

Yliopiston rahoitusmallin uudistus on valmisteilla. Rahoitusmalli ohjaa hyvin vahvasti yliopistojen toimintaa tulevina vuosina. Professoriliitto katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esittämästä rahoitusmallista puuttuu mekanismi, jolla edistettäisiin pitkäjänteistä perustutkimusta. Liiton mielestä malliin tulee lisätä perustutkimukseen käytettävä erä.

- Laadukas ja vaikuttava perustutkimus voidaan turvata vain yliopistojen pitkäjänteisellä ja ennustettavalla julkisella rahoituksella. Jos perustutkimuksen rahoitus on ennakoitavaa, yliopistoilla ja yrityksillä sekä julkisilla toimijoilla on myös paremmat mahdollisuudet rakentaa pitkäjänteistä innovaatioihin johtavaa yhteistyötä, korostaa Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto. Hän oli perjantaina eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta.

Professoriliitto esittää, että perustutkimukseen käytettävän erän suuruus olisi rahoitusmallissa 16 %.  Samalla pienennettäisiin strategiaperusteisen ja kilpaillun rahoituksen osuuksia.

- Strategiaperusteisen rahoituksen kasvattaminen 15 prosenttiin, kuten rahoitusmallityöryhmä on esittänyt, vähentää yliopistojen autonomiaa nykyisestäänkin. Yliopistojen itsehallinto sekä tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu perustuslaissa, Professoriliitto muistuttaa.

Professoriliitto pudottaisi strategiarahan osuuden viiteen prosenttiin. Perustutkimusta vahvistettaisiin myös alentamalla kilpaillun rahoituksen osuus kuuteen prosenttiin OKM:n työryhmän ehdottamasta 12 prosentista. 

- Korkeakoulu-uudistuksista tehdyn arvioinnin mukaan yliopistojen autonomian vahvistaminen edellyttäisi niiden taloudellisen autonomian vahvistamista. Kansainvälisesti verraten suomalaisten yliopistojen rahoitus on poikkeuksellisen tulospainotteista. Jos rahoitusmalli toteutetaan OKM:n työryhmän raportissa esitetyssä muodossa, tämä suuntaus vahvistuu entisestään, Professoriliitto toteaa.

    

Professoriliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle löytyy liiton verkkosivuilta www.professoriliitto.fi kohdasta Lausunnot.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725