Liiton hallitus pohti tulevan vuoden toimintaa

2.9.2013

Yksityiset yliopistot ja Tampereen teknillisen yliopiston yt-neuvottelut puhuttivat hallitusta syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Professoriliiton hallitus keskusteli vuoden 2014 toiminnan painopisteistä seminaarissa ja kokouksessa 29.-30. elokuuta Hangossa.

Ensi vuoden toiminnassa näkyvät yliopistojen ja tieteen rahoitus, perusrahoituksen merkityksen korostaminen kilpaillun rahoituksen sijaan sekä tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen vaikutukset. Eduskuntavaalit ovat keväällä 2015, joten hallitusohjelmaan vaikuttaminen on tärkeällä sijalla. 

Palkkauksen osalta painopisteissä puhutti erityisesti tulospalkkauksen yleistyminen. (Tästä enemmän 6.9. ilmestyvässä Acatiimissa.) Määräaikaisten professorien määrän lisääntyminen huolestutti - se ei sovi yhteen työn pitkäjänteisyyden kanssa. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota.

Lisäksi työryhmissä ja niiden yhteenvedoissa keskusteltiin professorien asemasta ja merkityksestä yliopistossa ja yhteiskunnassa. Yliopistouudistus on osaltaan vaikuttanut professorin rooliin sekä yleensä akateemisen ja tieteellisen asiantuntijuuden arvostukseen. 

Hallituksen kokouksessa erityistä huomiota saivat yksityisten yliopistojen tilanne sekä Tampereen teknillisen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut. TTY:ssa on neljännet yt:t vuoden sisällä. Uusimmat, elokuussa alkaneet neuvottelut koskevat myös yli kymmentä professoria. Yksityisistä, lukukausimaksullisista yliopistoista sekä TTY:n yt-tilanteesta voi lukea enemmän seuraavasta Acatiimista.

 

Kirsti Sintonen