JUKO otti kantaa TTY:n yt-neuvotteluihin

10.9.2013

Tampereen teknillisessä yliopistossa on käynnissä neljännet yt:t vuoden sisällä.

JUKO ry on lähettänyt Tampereen teknilliselle yliopistolle kirjelmän, jossa se ottaa kantaa käynnissä oleviin yt-neuvotteluihin. Yt-menettelyn piirissä on 125 henkilöä.

JUKOn näkemyksen mukaan TTY:llä toteutetut ja suunnitellut lomautukset sekä mahdolliset taloudellis-tuotannolliset irtisanomiset voivat olla lainvastaisia.

JUKO vaatii, että TTY noudattaa mahdollisissa säästöpaineissaankin työsopimuslakia ja toimii muutenkin henkilöstöpoliittisesti vastuullisen työnantajan tavoin.  

- Säästötoimenpiteiden toteuttaminen lomautuksin tai irtisanomisten kautta on erittäin lyhytnäköistä. Vaikutukset esimerkiksi työmotivaatioon ja rahoituksen hankintaan voivat olla kohtalokkaat. Mahdollisissa lomautustilanteissa työnantajan on vastattava siitä, että myös työtehtäviä aidosti vähennetään palkan alennusta vastaavalla määrällä, todetaan kannanotossa.

 

Tampereen teknillisen yliopiston tilanteesta oli juttu myös Acatiimi-lehdessä 6/2013