Kansainvälinen toiminta

Professoriliitto osallistuu kansainväliseen toimintaan siltä osin, kuin se liittyy liiton toiminnan tarkoituksiin. Liiton kansainvälisellä toiminnalla on sekä yleisiä että kuluvaan toimintakauteen liittyviä tavoitteita.

Yleiset tavoitteet:
vaihtaa tietoa ja kokemuksia etenkin korkeakoulusektorin ammattijärjestöjen kanssa pääsääntöisesti Euroopassa
 vaikuttaa kansainväliseen tutkimusympäristöön ja erityisesti EU:n tutkimuspolitiikkaan
osoittaa globaalia solidaarisuutta opettajia kohtaan
Ajankohtaiset tavoitteet:
seurata yliopistoreformin vaikutuksia Eurooppa-tasolla
edistää tutkimuksen ja koulutuksen resursointia EU:n päätöksenteossa

Professoriliitto kuuluu jäsenenä seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin:

EI edustaa noin 30 miljoonaa opetusalan henkilöä varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Sillä on 401 jäsenjärjestöä 172 maassa.
 
HERSC (Higher Education and Research)
HERSC on Euroopan tasolla toimiva komitea, jonka toimialueeseen kuuluvat korkeampi koulutus ja tutkimus.
 
ETUCE (The European Trade Union Committee for Education)
ETUCE edustaa 131 opettajien ammattijärjestöä 48 maassa. Jäseniä noin 11 miljoonaa.

Pohjoismaisia yhteistyökumppaneita:
 
Muita professorijärjestöjä:
 
Katso myös: