Aalto-yliopisto

Luottamusmiehet

Prof. Esko Niemi
p. 040 503 1384

Prof. Matti Rossi
p. 09 4313 8996

Varaluottamusmies

Prof. Jorma Skyttä
p. 040 5012 563