Jyväskylän yliopisto

Varapääluottamusmies / vice huvudförtroendeman / vice chief shop steward

Petri Karonen
petri.k.karonen (at) jyu.fi
0400 247 388

Varaluottamusmies / vice förtroendeman / vice shop steward

Tommi Kärkkäinen
tommi.karkkainen (at) jyu.fi
040 567 7854