Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Varapääluottamusmies / vice huvudförtroendeman / vice chief shop steward

Prof. Heikki Handroos
heikki.handroos (at) lut.fi
p. 040 510 7599

Varaluottamusmies / vice förtroendeman / vice shop steward

Prof. Jussi Sopanen
jussi.sopanen (at) lut.fi
040 584 8522