Tampereen teknillinen yliopisto

Luottamusmies:

Petri Vuoristo
p. 040 849 0044
petri.vuoristo (at) tut.fi

Varaluottamusmies:

Hannu Eskola
p. 040 829 7466
hannu.eskola (at) tut.fi