Tampereen yliopisto

Pääluottamusmies / huvudförtroendeman / chief shop steward

Mari Hatavara
p. 040 190 1565
mari.hatavara (at) tuni.fi

Varaluottamusmies / vice förtroendeman / vice shop steward

Ari Visa
p. 040 728 7969
ari.visa (at) tuni.fi