Tutkimuslaitokset

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Anna-Maija Juuso
0295 519 424
anna-maija.juuso (at) vatt.fi
LM

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Anna-Liisa Kristiansson
0207813246
anna-liisa.kristiansson (at) kotus.fi
PLM

Geodeettinen laitos

Pyry Kettunen
09 2955 5207
pyry.kettunen (at) gi.fi
VPLM

Elintarviketurvallisuusvirasto

Outi Parikka
020 772 5051
outi.parikka (at) evira.fi
PLM

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Timo Mäkinen
0400 143 054
timo.makinen (at) rkt.fi
PLM

Maanmittauslaitos

Kaisa Lehtikangas
020 631 6121
kaisa.lehtikangas (at) maanmittauslaitos.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Petra Tuunainen
03 4188 3695
petra.tuunainen (at) mtt.fi
PLM

Metsäntutkimuslaitos

Esa Uotila
050 391 2214
esa.uotila (at) metla.fi
PLM

Ilmatieteen laitos

Timo Hopeakoski
09 192 9453
timo.hopeakoski (at) fmi.fi
PLM

Mittatekniikan keskus

Päivi Kähkönen
010 605 4305
paivi.kahkonen (at) finas.fi
LM

Geologian tutkimuskeskus

Taija Huotari-Halkosaari
020 5502 125
taija.huotari-halkosaari (at) gtk.fi
LM/Etelä-Suomi

Juho Kupila
050 4394 786
juho.kupila (at) gtk.fi
LM/Pohjois-Suomi

Niina Ahtonen 
0400 947 118
niina.ahtonen (at) gtk.fi
LM/Itä-Suomi

Onerva Valo
050 536 1181
onerva.valo (at) gtk.fi
LM/Länis-Suomi

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Iiro Auterinen
020 722 6353
iiro.auterinen (at) vtt.fi
PLM

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Timo Sinervo
020 610 7231
timo.sinervo (at) thl.fi
PLM

Säteilyturvakeskus

Ari Julin
09 7598 8355
ari.julin (at) stuk.fi
LM

Suomen ympäristökeskus

Marja Ruohonen-Lehto
0400 148 641
marja.ruohonen-lehto (at) ymparisto.fi
PLM

Työterveyslaitos

Mirja Kiilunen
030 474 2863
mirja.kiilunen (at) ttl.fi
PLM

Kuluttajatutkimuskeskus

Kristiina Aalto
010 605 9017
kristiina.aalto (at) ncrc.fi
LM