Professoriliitossa kannattaa vaikuttaa

Suomen kirjallisuuden professori

Professori, hammaslääketieteen laitoksen johtaja ja Turun kliinisen biomateriaalikeskuksen johtaja

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, Suomen kielen professori

Kauppaoikeuden professori

Tutkimusprofessori

Tietojärjestelmätieteen professori

Fysiikan professori

Teoreettisen fysiikan professori

Liiketaloustieteen professori