Matti Alatalo

Esittelyssä teoreettisen fysiikan professori Matti Alatalo Oulun yliopistosta

Rokkiprofessori ja kunnallispoliitikko haluaa tuoda tieteen lähemmäksi kansaa

Suomessa ihmiset ovat kiinnostuneita tieteestä ja siihen on suuri luottamus.

—Huuhaan tehokas leviäminen nettipalstoilla on hyvin huolestuttavaa, mutta toisaalta myös tieteellisten tutkimusten tuloksista kerrotaan yhä enemmän medioissa. Tiede ja tieteellinen maailmankuva ovat asioita, joita koko professorikunta haluaa vaalia, professori Matti Alatalo Oulun yliopistosta toteaa.

Julkaistu 4.12.2018

Matti Alatalo on Professoriliiton hallituksen varajäsen ja toimii Oulun paikallisosaston puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen.

- Liityin Professoriliittoon aluksi kollegoiden suosituksesta ja lähinnä työllisyyspoliittisista syistä. Hyvin arkiset syyt siis toimivat houkuttimena, mutta sittemmin muut seikat ovat nousseet pintaan, kuten professorien aseman ja näkyvyyden edistäminen yhteiskunnassa. Liiton entinen puheenjohtaja Kaarle Hämeri sanoi aikanaan, että tämä on sellainen joukko, johon haluat kuulua. Se oli hyvä myyntiargumentti, mutta siihen sisältyy myös syvällisempi totuus kuin miltä ensiksi kuulostaa, Matti Alatalo sanoo.

Kollegiaalisuus on tärkeä seikka liiton jäsenille. Tiede on yhteinen asia, vaikka joskus käydään debattia siitä, miten tiedettä tehdään. Sen sijaan yksimielisyys vallitsee yliopiston ja yliopistopolitiikan merkityksestä laajassa mielessä sekä yliopistojen rahoituksen riittämättömyydestä.

- Muita kollegoita tavatessa syntyy arvokkaita verkostoja ja tapaamisissa yhteiset huolen ja riemun aiheet tulevat esille. Riemun aiheita tosin on ollut aika vähän, mutta uudet tutkimustulokset herättävät aina innostusta. Vaikka huuhaa leviää, tieteestä tiedotetaan yhä enemmän ja ainakin meillä Suomessa vallitsee luottamus ja kiinnostus tiedettä kohtaan.

Alatalo on ollut jo useamman vuoden mukana kunnallispolitiikassa vihreiden edustajana. Tällä kaudella hän on Oulun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu.

- Toivon kykeneväni parantamaan maailmaa hieman myös konkreettisesti. Viime aikoina olen miettinyt, pystyisinkö lähtemään mukaan politiikkaan vielä aktiivisemmin, mutta ajan puute rajoittaa. Sitä paitsi on muitakin tapoja vaikuttaa, Alatalo pohtii.

Liiton paikallisella tasolla olisi tärkeää saada lisää vuorovaikutusta yliopiston johdon kanssa. Alatalo toimi aiemmin professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Pienessä yliopistossa oli helppo pitää yhteyttä johtoon matalalla kynnyksellä. He saattoivat esimerkiksi osua rehtorin kanssa samaan aikaan ruokalaan syömään ja istua samassa pöydässä.

- Minusta Oulun liiton aktiivien kannattaisi olla enemmän yhteydessä yliopiston rehtoriin ja hallitukseen. Joskus nimittäin yliopiston hallinnon päätökset saattavat kauniisti sanottuna olla puutteelliseen tietoon pohjautuvia. Tiedonkulkua pitäisi parantaa tässä, niin kuin monella muullakin tasolla.

Perustutkimusta pitkällä tähtäimellä

Teoreettisen fysiikan alalla Oulussa keskitytään erityisesti laskennalliseen materiaalifysiikkaan. Alatalo tutkii laskennallisilla menetelmillä nanomateriaaleja, kyse on perustutkimuksesta. Parhaillaan käynnissä on tutkimus nanoklustereista, joita titaanioksidista muodostetaan.

- Esimerkiksi valkoisissa maaleissa tarvittavaa titaanioksidia käytetään useissa sovelluksissa muutaman nanometrin kokoisina partikkeleina. Tarkastelemme muun muassa niiden optisia ominaisuuksia. Käytämme sekä kvanttimekaanisia laskentamenetelmiä että tekoälyä: Laskennallista tutkimusta on tehty pitkään, ja tiettyjä ominaisuuksia löytyy tietokantoihin tallennettuina, pyrimme löytämään yhteyksiä eri ominaisuuksien välillä. Tällaisia menetelmiä voidaan periaatteessa soveltaa monenlaisiin materiaaleihin.

Toisena tutkimuskohteena on molybdeenidisulfidi, joka muistuttaa grafeenia. Siinä on kerroksittain atomin paksuisista tasoista koostuva rakenne, jossa kerrokset ovat löyhästi toisissaan kiinni. Molybdeenidisulfidi on puolijohde, mitä taas grafeeni ei ole, ja tästä syystä se voisi olla parempi elektronisten komponenttien materiaali. Alatalon ryhmässä on tutkittu yhteistyössä kokeilijoiden kanssa, miten molybdeenisulfidi voidaan liittää metallisiin johtimiin. Tällaisella materiaalilla on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, joita pelkällä molybdeenidisulfidilla ei ole.

Alan tutkimusrahoituksen kannalta Akatemia ja erilaiset säätiöt ovat merkittävimpiä. Tekesin seuraaja Business Finland rahoittaa nykyään erityisesti soveltavaa tutkimusta, eikä siksi perustutkimukseen saada samalla tavalla varoja.

- Teemme perustutkimusta, jolla on merkitystä sovellettavuuden kannalta. Viime vuosina teollisuusyhteistyö on jonkin verran hiipunut, mutta joissakin teollisuuden aloilla harjoitetaan yhä tutkimusta. Rahoittajien olisi tärkeää ymmärtää tutkimuksen aikaskaaloja: viikossa ei voi saada valmista. Ilman perustutkimusta ei synny innovaatioita. Esimerkiksi transistori oli viime vuosisadan eniten maailmaa muokannut keksintö. Se on fysiikan perustutkimuksen tulosta, mutta kesti kauan ennen kuin siitä syntyi tuote kaupan hyllylle.

Musiikkitapahtumia ja tiedettä

Alatalo on pyrkinyt edistämään akateemisen maailman kansanomaistamista musiikkitapahtumien kautta. Tutkijan imago vaikuttaa näkyvyyteen, siksi tutkijan esiintyminen yliopiston ulkopuolisissa yhteyksissä on hyvä asia. Heitot kaiken maailman dosenteista ovat haitallisia ja eräänlaista outouden leimaa kannattaisi pyrkiä karistamaan.

Professoriliiton tulevaan juhlavuoteen liittyen suunnitteilla on muun muassa musiikkitapahtuma, jossa voi nähdä professoreja ja muuta akateemista väkeä vähän rennommassa ominaisuudessa. Alatalo soittaa kitaraa kahdessa eri kokoonpanossa ja oli perustamassa vuonna 2009 alkanutta Professors Rock -tapahtumaa. Paikalliset tapahtumat ovat pieniä, mutta omassa ympäristössään mahdollisesti merkityksellisiä tutkijoiden ja niin sanotun tavallisen kansan lähentämisessä.

- Oulun yliopiston väestä enimmäkseen koostuva New Oulu Big Bang -yhtyeemme on esiintynyt sen verran tutkijapiireissä, että aiheet ovat tulleet myös sanoituksiin. Soitamme perinteistä rokkia blues- ja soulvaikutteilla. Viimeksi esiinnyimme fysiikan opiskelijoiden juhlassa, upposi hyvin yleisöön. Toinen kokoonpano koostuu vanhoista koulukavereistani, joiden kanssa keikkaillaan kesällä lähinnä Pudasjärven seudulla.

- Fysiikan alaa kohtaan tunnettu yleinen kiinnostus muuten näkyy siinä, että meitä lähestytään aina silloin tällöin huuhaan merkeissä jonkun keksittyä omasta mielestään hienon teorian. Joskus posti on tuonut jopa gradun paksuisen esityksen. Esimerkiksi fysiikan perusteoria, kvanttimekaniikka saatetaan kyseenalaistaa tai joku väittää keksineensä ikiliikkujan. Usein nämä ovat aivan harmittomia ja pyrin suhtautumaan ystävällisesti. Tähtitieteilijät kuulemma saavat vielä enemmän tällaisia yhteydenottoja, Alatalo hymähtää.

 

Teksti Arja-Leena Paavola