Yliopistotyötä käsitteleviä tutkimuksia

Yliopistotyötä käsitteleviä tutkimuksia

Välimaa Jussi (2018): Opinteillä oppinaita. Suomalainen korkeakoulutus keskiajalta 2000-luvulle. University Press of Eastern Finland.

Nikkola Tiina & Harni Esko (2018): Keskijohdon kaksoissidokset tietotyön organisoinnissa. Työelämän tutkimus 16(2).  

Pietilä Maria (2018): Making Finnish universities complete organisations : Aims and tensions in establishing tenure track and research profiles. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Nurkkala Riitta (2018): Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa. Tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto. Väitöskirja. Lapin yliopisto.

Kivistö Jussi, Pekkola Elias & Lyytinen Anu (2017): The influence of performance-based management on teaching and research performance of Finnish senior academics, Tertiary Education and Management. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13583883.2017.1328529

Pekkola Elias, Siekkinen Taru, Kivistö Jussi & Lyytinen Anu (2017): Management and academic profession: comparing the Finnish professors with and without management positions, Studies in Higher Education.

Pietilä Maria (2017): Incentivising academics: experiences and expectations of the tenure track in Finland. Studies in Higher Education.

Ranki Sinimaaria (2017): Keskijohdon kokemuksia ylioistojen strategisesta johtamisesta. Työsuojelurahasto.

Siekkinen Taru, Pekkola Elias & Kivistö Jussi (2016): Recruitments in Finnish universities: practicing strategic or pathetic HRM? Jyväskylän yliopisto. 

Ranki Sinimaaria (2016): Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa. Työsuojelurahasto.

Pietilä Maria (2015): Tenure track career system as a strategic instrument for academic leaders. European Journal of Higher Education.

Virranniemi Maria (2015): Tutkimus- ja innovaatiojohtaminen suomalaisissa yliopistoissa. Acta Universitatis Lapponiensis 292. Väitöskirja.

Pekkola Elias (2014): Korkeakoulujen professío Suomessa. Ajankuvia, käsittelitä ja kehityskulkuja. Tampereen yliopisto. Väitöskirja.

Pietilä Maria (2014): The many faces of research profiling: academic leaders’ conceptions of research steering. Higher Education, 67 (3), 303-316.

Kallio Kirsi-Mari (2014): "Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella...?" - Suoritusmittauksen vaikutukset tulosohjattujen yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunnan työhön. Turun kauppakorkeakoulu. Sarja A-1:2014.

Herbert A & Tienari J (2013) Transplanting Tenure and the (re)Construction of Academic Freedoms. Studies in Higher Education 38 (2): 157-73.

Piironen O (2013) The Transnational Idea of University Autonomy: A Higher Education Policy Perspective. Higher Education Policy 26 (4): 507-22.

Pietilä Maria (2013): Tutkimuksen profilointi muutoksena ja pysyvyytenä: yliopistouudistus institutionaalisesta näkökulmasta. Tiedepolitiikka, 38 (1), 27–38. (Korkeakoulututkimuksen teemanumero)

Ylijoki Oili-Helena & Ursin Jani (2013): The construction of academic identity in the changes of Finnish higher education. Studies in Higher Education vol. 38, issue 8.

Kankaanpää Jenni (2013) Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa. Valtiovallan tahto Suomessa vuosina 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Raivio Kari (toim.) (2013): Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto. Suomen toivo -ajatuspaja 2013.

Hautamäki Antti & Ståhle Pirjo (2012): Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Gaudeamus.

Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik & Palonen Kari (toim.) (2013): Uusi yliopisto - Yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? SoPhi.

Aittola Helena & Saarinen Taina (toim.) (2012): Kannattaako korkeakoulutus? Korkeakoulutuksimuksen seura ry. ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Rinne Risto, Jauhiainen Arto, Simola Hannu, Lehto Reeta, Jauhiainen Annukka & Laiho Anne (2012): Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarja.

Volanen Matti Vesa (toim.) (2012): Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Tieteentekijöiden liitto.

Ståhle Pirjo & Ainamo Antti (toim.) (2012): Innostava yliopisto. Kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus.

Juppo Virpi (2011): Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-335-6.pdf

Tirronen Jarkko (2011): Itä-Suomen yliopistohankkeen prosessiarviointi. Osat II ja III. Publications of University of Eastern Finland. General Series.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0359-4/urn_isbn_978-952-61-0359-4.pdf

Räsänen Keijo (toim.) (2011): Tutkijat kertovat – kymmenen esseetä akateemisesta työstä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Aittola Helena & Marttila Liisa (toim.) (2010): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5.

Tienari et al. (2010): Miten Aalto-yliopisto tehtiin? Mihin ollaan menossa? Tutkimushankkeen ”Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet” raportti.

Aarrevaara, Timo & Pekkola, Elias (2010): Muuttuva akateeminen professio Suomessa - maaraportti. Tampere: Tampere University Press.

Onnismaa Jussi (2010): Opettajien työhyvinvointi. Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004-2009. Opetushallitus.
www.oph.fi/download/124603_Opettajien_tyohyvinvointi.pdf

Elo Anna-Liisa ym. (2009) Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa. TEM 50/2009.

Oili-Helena Ylijoki (2009) : Yliopiston lumo. Teoksessa Tomperi Tuukka (toim.) Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Vastapaino.

Mäntylä Hans (2007): On ”Good” Academic Work. Practicing Respect at Close Range. Helsingin kauppakorkeakoulu. http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/a306.pdf

Aittola Helena & Ylijoki Oili-Helena (toim.) (2005): Tulosohjattua autonomiaa. Gaudeamus.

Pirttilä Ilkka ja Eriksson-Piela Susan (2004): Yliopistotyön kirot ja tähtihetket. Kuka kehittää hyvinvointia akateemisessa työssä? Minerva.