Tutkimuksia yliopistojen ja tutkimuksen johtamisesta

Kohtamäki, V. (2020). Autonomy-driven segmentation for competition among Finnish universities: leaders’ perceptions. Studies in Higher Education (Dorchester-on-Thames), ahead-of-print(ahead-of-print), 1–13. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1730314

Kohtamäki, V., & Balbachevsky, E. (2019). An explorative study of the consequences of university autonomy in Finland and Brazil. Higher Education Quarterly, 73(3), 328-342. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12186

Kohtamäki, V. (2019). Academic leadership and university reform-guided management changes in Finland. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(1), 70–85. https://doi.org/10.1080/1360080X.2018.1553499

Lars Geschwind, Timo Aarrevaara, Laila Nordstrand Berg, and Jonas Krog Lind (2019): The Changing Roles of Academic Leaders: Decision-Making, Power, and Performance. Teoksessa Rómulo Pinheiro • Lars Geschwind Hanne Foss Hansen • Kirsi Pulkkinen Editors Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education A Comparative Account from the Nordic Countries.

Nikkola Tiina & Harni Esko (2018) Keskijohdon kaksoissidokset tietotyön organisoinnissa. Työelämän tutkimus 16(2).  

Nurkkala Riitta (2018): Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa. Tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto. Väitöskirja. Lapin yliopisto.

Kivistö Jussi, Pekkola Elias & Lyytinen Anu (2017): The influence of performance-based management on teaching and research performance of Finnish senior academics, Tertiary Education and Management. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13583883.2017.1328529

Pekkola Elias, Siekkinen Taru, Kivistö Jussi & Lyytinen Anu (2017): Management and academic profession: comparing the Finnish professors with and without management positions, Studies in Higher Education.

Ranki Sinimaaria (2017): Keskijohdon kokemuksia yliopistojen strategisesta johtamisesta. Työsuojelurahasto.

Ranki Sinimaaria (2016): Strateginen johtaminen suomalaisissa korkeakouluissa. Työsuojelurahasto.

Virranniemi Maria (2015): Tutkimus- ja innovaatiojohtaminen suomalaisissa yliopistoissa. Acta Universitatis Lapponiensis 292. Väitöskirja.

Pietilä Maria (2014): The many faces of research profiling: academic leaders’ conceptions of research steering. Higher Education, 67 (3), 303-316.

Kallio Kirsi-Mari (2014): "Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella...?" - Suoritusmittauksen vaikutukset tulosohjattujen yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunnan työhön. Turun kauppakorkeakoulu. Sarja A-1:2014.

Pietilä Maria (2013): Tutkimuksen profilointi muutoksena ja pysyvyytenä: yliopistouudistus institutionaalisesta näkökulmasta. Tiedepolitiikka, 38 (1), 27–38. (Korkeakoulututkimuksen teemanumero)

Kankaanpää Jenni (2013) Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa. Valtiovallan tahto Suomessa vuosina 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Raivio Kari (toim.) (2013): Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto. Suomen toivo -ajatuspaja 2013.

Hautamäki Antti & Ståhle Pirjo (2012): Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Gaudeamus.

Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik & Palonen Kari (toim.) (2013): Uusi yliopisto - Yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? SoPhi.

Rinne Risto, Jauhiainen Arto, Simola Hannu, Lehto Reeta, Jauhiainen Annukka & Laiho Anne (2012): Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarja.

Ståhle Pirjo & Ainamo Antti (toim.) (2012): Innostava yliopisto. Kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus.

Juppo Virpi (2011): Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-335-6.pdf

Aittola Helena & Marttila Liisa (toim.) (2010): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5.

Tienari et al. (2010): Miten Aalto-yliopisto tehtiin? Mihin ollaan menossa? Tutkimushankkeen ”Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet” raportti.

Elo Anna-Liisa ym. (2009) Oikeudenmukaisella palkitsemisella kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta: tutkimus kahdessa yliopistossa. TEM 50/2009.

Aittola Helena & Ylijoki Oili-Helena (toim.) (2005): Tulosohjattua autonomiaa. Gaudeamus.

Pirttilä Ilkka ja Eriksson-Piela Susan (2004): Yliopistotyön kirot ja tähtihetket. Kuka kehittää hyvinvointia akateemisessa työssä? Minerva.