Professoriliiton osasto

Tampereen yliopiston osasto

Tampereen yliopiston osasto

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat. Professoriliittoon kuuluu yli 2000 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80 %.

Näiden sivujen kautta saat tietoa Professoriliiton Tampereen osaston toiminnasta, löydät tarvittavia yhteystietoja sekä mm. Professoriliiton liittymislomakkeen. 

Ajankohtaista

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston toiminnassa ajankohtaista:

 • Syyskokouksessa 2023 hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, valittiin uusi johtokunta ja kuultiin Tarja Niemelän esitelmä.
   
 • Marraskuussa 2023 valmisteltiin syykokousta, käsiteltiin palkka-arviointeja ja suunniteltiin kevätlukukauden 2024 professorilounaita.
   
 • Lokakuun 2023 kokouksessa käsiteltiin palkkaukseen liittyviä kysymyksiä sekä tulevaa tomintaa ja syyskokouksen järjestelyjä.
   
 • Syyskuun 2023 kokouksessa käytiin läpi syksyn sekä kevään toimintaa sekä nimettiin edustajia hallinnon tehtäviin.
   
 • Toukokuun 2023 kokouksessa suunniteltiin syksyn toimintaa ja professorilounaita, sekä keskusteltiin kannanotosta toimitilaohjelmaan.
   
 • Kevätkokous 2023 hyväksyi edellisen vuoden vuosikertomuksen. Kokouksen jälkeen puhui yliopiston tuleva rehtori Keijo Hämäläinen.
   
 • Huhtikuun 2023 kokous suunnitteli tulevaa toimintaa sekä käsitteli yliopiston tilakehityssuunnitelmiin vastaamista.
   
 • Maaliskuun 2023 kokous käsitteli mm. kansainvälisen henkilöstön asioita sekä professorien mahdollisuuksia osallistua konferensseihin yliopiston rahoituksella.
   
 • Helmikuun 2023 kokouksessa käsiteltiin kansainvälisen henkilöstön tilannetta yliopistolla sekä keskusteltiin meneillään olevista työmarkkinaneuvotteluista.
   
 • Tammikuun 2023 kokouksessa uusi johtokunta järjestäytyi, suunniteltiin alkaneen vuoden professorilounaista ja muusta toiminnasta sekä keskusteltiin käynnissä olevista yliopiston hallintoprosesseista.
   
 • Joulukuun 2022 kokous käsitteli toimintasuunnitelman pohjalta tulevan vuoden sisältöjä sekä suunnitteli rehtoritapaamisten mahdollisia aiheita.
   
 • Marraskuun kokous 2022 käsitteli erityisesti vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa, sekä yliopiston tilasuunittelun tilannetta.
   
 • Lokakuun 2022 kokouksessa keskusteltiin liiton luottamuselimistä sekä suunniteltiin osaston lähestyviä 50-vuotisjuhlia.
   
 • Syyskuussa 2022 aiheena olivat eritysesti professorien kommentit koskien yliopiston suunniteltua strategiaa.
   
 • Kevätkokouksessa 2022 hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus. Kokouksen jälkeen kuultiin professori Jari Stenvallin esitelmä yliopistojen johtosäännöistä.
   
 • Maaliskuussa 2022 käsiteltiin hallinnollisten tehtävien siirtymisen aiheuttamaa lisääntynyttä työkuormaa sekä YT-prosessista seuranneita muutoksia professorien työtehtäviin.
   
 • Helmikuussa 2022 johtokunta laati lausunnon yliopiston suunnitelluista Tenure Track -ohjeista, käsitteli ajankohtaisia asioita hallinnosta sekä suunnitteli kevään toimintaa.
   
 • Tammikuussa 2022 uusi johtokunta järjestäytyi ja keskusteli tulevasta toiminnasta sekä tutkipalvelutehtävien ja etätyön tilanteesta yliopistolla.
   
 • Joulukuussa 2021 johtokunta käsitteli tulevan vuoden toimintaa ja kampuskehitystyön tilannetta, sekä laati kampuskehityksestä kannanoton, jossa totesi, ettei käytetty toimintatapa ole vastannut yliopiston arvoja riittävissä määrin.
   
 • Marraskuussa 2021 johtokunta laati myös kannanoton Tampereen yliopiston kampuskehityssuunnitelman tarpeesta laajemmalle käsittelylle.
 • Marraskuun 2021 kokouksessa johtokunta suunnitteli vuoden 2022 toimintaa sekä syyskokouksen vierailijaluentoja.

 • Syyskuun ja lokakuun 2021 kokouksissa käsiteltiin vaalikysymyksiä sekä suunniteltiin uusia professorilounaita.

 • Kesäkuun 2021 kokouksessa keskusteltiin yliopiston vaalisääntöuudistuksesta, syksyn professorilounaista ja tutkimusvapaista.

 • Osaston kevätkokous hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja keskusteli ajankohtaisista asioista. Lisäksi Jussi Kivistö esitteli tuoreita tutkimustuloksia yliopistojen rahoitusmalleista.

 • Huhtikuussa 2021 keskusteltiin syksyn professorlounaista, palkkaharmonisoinnista ja liiton strategiatyöskentelystä.

 • Maaliskuussa 2021 käsiteltiin tulevaa toimintaa sekä valmistelussa olevaa tutkimuskausiuudistusta.

 • Helmikuun 2021 kokouksessa johtoryhmä keskusteli johtosäännöstä, valintaprosesseista ja tenure track -ehdoista. Yhteyspäälliköksi valittiin Joni Kämäräinen. Seuraavan professorilounas on verkossa 16.3. klo 11.30, aiheena "Ajankohtaista koronarokotuksista."

 • Tammikuun 2021 kokouksessa uusi johtoryhmä järjestäytyi ja valitsi sekä sihteeriksi että webmasteriksi Tuomas Harviaisen. Yhteyspäällikkö valitaan myöhemmin. Järjestäytymisen lisäksi sovittiin kevätlukukauden professorilounaiden alustavat ajat ja aiheet, sekä keskusteltiin jäsenistöltä tulleista toiveista johtoryhmän ja rehtorin tapaamisten sisältöihin ja parhaista tavoista viedä näitä toiveita eteenpäin.

 • Joulukuun 2020 kokouksessa keskusteltiin tulevien professorilounaiden aiheista, sekä niiden lisäksi uutena toimintana professorikahvien järjestämisestä ajankohtaisten teemojen ympärillä Hervannan kampuksella. Muina aiheina olivat palkkaharmonisointiprosessi, uusi johtokunta, säännölliset rehtoritapaamiset sekä ennakointiryhmän jäsenyysehdokkuus.

 • Syyskokous 2020 valitsi paikallisosastolle uuden johtokunnan. Johanna Kujala valittiin jatkamaan puheenjohtajana ja Olli Yli-Harja varapuheenjohtajana.

 • Marraskuun 2020 kokouksessa suunniteltiin syyskokouksen ohjelmaa ja seuraavia professorilounaita sekä käsiteltiin yliopiston johtosääntöprosessia ja rekrytointiperiaatteita.

 • Syyskuun 2020 kokouksessa käsiteltiin lukukauden professorilounaita ja yliopiston työsuunnitelmien realistisuutta ja vaatimuksia, sekä niiden vaikutusta professorien työnkuvaan, akateemiseen vapauteen ja työn tuloksellisuuteen ja merkityksellisyyteen.

 • Kesällä 2020 käytiin useita etäkeskusteluja rehtorin ja provostin kanssa koskien mm. Sisun haasteita ja opetus-ja tutkimushenkilöstön työajan käyttöä, Tenure Track -vaatimuksia, sekä aiempien tapaamisten siältöjen viemistä toteutukseen.

 • Toukokuussa 2020 pidettiin kolme etäkokousta. 12.5. kokouksessa keskusteltiin edustuksesta liiton hallinnossa ja 14.5. käsiteltiin paikallisosaston kevätkokouksen ja valtuuston kokouksen sisältöä sekä edellistä tapaamista rehtorin kanssa.

  Itse kevätkokouksessa 13.5. esiteltiin osaston toimintakertomusta ja valittiin edustajat liiton valtuustoon. Lisäksi esitettiin katsaukset luottamustoimien ajankohtaisiin asioihin (mm. esimiesroolit, sivutoimi-ilmoitukset, yhteistoiminta ja oikeuksiensiirtosopimukset) ja liiton valtuuston kevätkokouksen asioihin.

 • Huhtikuun 2020 kokous toimitettiin etänä. Päätettiin perua kevään professorilounaat sekä muuttaa paikallisosaston kevätkokous virtuaaliseksi. Lisäksi keskusteltiin YT-aloitteesta, johtosääntöaloitteesta, työsuunnitelmaohjeista sekä hallinnollisten tehtävien siirtymisestä mm. WDC:n osalta opetus- ja tutkimushenkilöstölle.

 • Maaliskuun 2020 kokouksessa keskusteltiin yliopiston julkisuuskuvasta, suunniteltiin professorilounaiden aiheita sekä valmisteltiin seuraavan rehtorin tapaamisen aiheita.

 • Vuoden 2020 ensimmäinen johtokunnan kokous sisälsi ryhmän järjestäytymisen sekä kevään kokousaikataulut, joissa päätettiin pitää lähtökohtaisesti joka toinen kokous keskustassa ja joka toinen Hervannassa. Lisäksi käsiteltiin kevään professorilounaiden ajankohtia ja aiheita, tulevaa rehtorin tapaamista, sekä syyskokouksessa hyväksyttyä toiminta- ja talousuunnitelmaa. Päätettiin, että paikallisosaston kevätkokous pidetään Hatanpään kartanossa 13.5.2020, klo 16 alkaen.

 • Vuoden 2019 viimeisessä johtokunnan kokouksessa 16.12. käsiteltiin osaston tomita- ja taloussuunnitelmaa. Työtä jatketaan vuonna 2020, kuten myös keskustelua professorien vaikutusmahdollisuuksista yliopistolla. Lisäksi käytiin läpi uuden johtokunnan kokoonpano sekä 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat ja valmisteltiin rehtorin tapaamista 20.12., sekä päätettiin seurata sivutoimi-ilmoitusprosessin kehittymistä ja soveltamista yliopistolla.

 • Johtokunnan kokouksessa 7.10.2019 käsiteltiin mm. oikeuksiensiirtosopimusta, syyskokouksen valmistelua, Professoriliiton 2020 toiminnan painopisteitä, professorilounaita, rehtorin tapaamisia ja liiton 50-vuotisjuhlan valmisteluja. Lisäksi käsiteltiin henkilöjärjestöjen ja opiskelijoiden yhteistä johtosääntöaloitetta. Tästä aloitteesta järjestettiin lisäksi ylimääräinen sähköpostikokous, jonka tuloksena osaston johtokunta päätti olla mukana johtosääntöaloitteessa. Päätös syntyi äänestystuloksella (8-3) ja pöytäkirjaan kirjattiin eriävä mielipide. Lisätietoa aloitteesta voi lukea mm. Tatte ry:n ja Trey:n tiedotteista. Aloite taustamateriaaleineen löytyy täältä ja täältä.

 • Johtokunnan kuudes kokous pidettiin 26.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. luottamusmiesvalintoja, liiton paikallisosastojen kehittämisseminaarin kuulumisia ja oikeuksiensiirtosopimusta. Lisäksi valmisteltiin osaston syyskokousta, seuraavia professorilounaita ja rehtorin tapaamista 2.9.2019. Myös tulevista 50-vuotisjuhlista ja osaston johtokunnan tehtävistä käytiin keskustelua.

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on todennut, että Tampereen yliopiston rehtorin 11.3.2019 tekemä päätös (ohessa) Tampereen korkeakouluyhteisön immateriaalioikeussäännön ja oikeuksiensiirtosopimuksen vahvistamisesta on osin JUKOssa päätettyjen linjausten vastainen. 
  Vaikka JUKO kannattaa oikeuksista sopimista, se ei hyväksy kaikkiin työsopimuksiin liitettävää, vastikkeetonta ja tarpeettoman laajaa sopimusta. Työntekijän kannalta on myös kohtuutonta edellyttää sitoutumista yliopiston yksipuolisesti laatimaan immateriaalioikeussääntöön. Myös Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin lakimies pitää sopimusta ja sen laajuutta ongelmallisena.
  JUKOn päätös on Professoriliiton linjausten mukainen, eikä liitto suosittele sopimuksen allekirjoittamista nykymuodossaan. Olemme olleet asiassa yhteydessä yliopiston johtoon ja käynnistäneet keskustelun asiasta. Toiveenamme on saada yliopistoon käytäntö, joka on hyvän tavan mukainen, huomioi monialaisen yliopistomme erilaiset tekemiset ja kunnioittaa eri osapuolten oikeuksia.
  Lisätietoa asiasta löytyy Tampereen yliopiston intrasta:
  https://intra.tuni.fi/content/news/5549

 • Osaston johtokunnan viides kokous pidettiin 23.5.2019. Kokouksessa käytiin keskustelua mm. työsuunnitelmaohjeesta, rehtorin 9.5. tapaamisesta, professoriliiton 50-vuotisjuhlien valmisteluista ja yliopiston uudesta oikeuksiensiirtosopimuksesta. Viimeksi mainitusta todettiin, että nykyisenmuotoisen sopimuksen allekirjoittamista ei voida suositella ja että sopimusta koskevat neuvottelut tulee avata uudelleen.

 • Johtokunnan neljäs kokous pidettiin 25.4.2019. Kokouksen alkupuolelle oli kutsuttu mukaan professorineuvoston puheenjohtajisto, ja kokouksessa käytiin keskustelua Tampereen yliopiston professorineuvoston, Professoriliiton paikallisosaston ja valtakunnallisen Professoriliiton rooleista ja toiminnasta. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kevätkokouksesta, rehtorin tapaamisesta, professorilounaista ja viikolla 46 pidettävien liiton 50-vuotisjuhlien valmisteluista.
 • Johtokunnan kolmas kokous pidettiin 29.3.2019. Kokouksessa keskusteltiin provostin kanssa toteutuneesta tapaamisesta, emeriti-sopimuksista, sekä mm. liiton 50-vuotisjuhlien, osaston kevätkokouksen (16.5.2019) ja professorilounaiden järjestelyistä. Myös Oikeusasiamiehen lausunnosta, osaston toiminnan kielipolitiikasta, kansainvälisten professorien asemasta ja englannin kielen käyttämisestä tulevissa tilaisuuksissa käytiin keskustelua.
 • Johtokunnan toinen kokous pidettiin 12.2.2019. Kokouksessa käsiteltiin toiminta. ja talousssuunitelmaa, emeriti-sopimuksia, sekä tehtiin Professoriliiton 50-vuotisjuhlavuoden ja osaston sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelua. Lisäksi keskusteltiin professorilounaista, tiedevaaleista ja rehtorin tapaamisista.
 • Johtokunta piti järjestäytymiskokouksen 15.1.2019. Kokouksessa sovittiin tehtävien jaosta, suunniteltiin tulevaa toimintaa ja käytiin keskustelua toiminnan tavoitteista ja painopisteistä.