Tampereen yliopiston osasto

Professoriliitto on v. 1969 perustettu akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäseninä ovat yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulut) professorit ja tutkimuslaitosten vastaavassa asemassa olevat virkamiehet sekä näiden virkojen väliaikaiset hoitajat. Professoriliittoon kuuluu yli 2000 jäsentä. Järjestäytymisaste on noin 80 %.

Näiden sivujen kautta saat tietoa Professoriliiton Tampereen osaston toiminnasta, löydät tarvittavia yhteystietoja sekä mm. Professoriliiton liittymislomakkeen. 

Ajankohtaista

Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston toiminnassa ajankohtaista:

Professoriliiton Tampereen yliopiston uuden osaston johtokunta on aloittanut toimintansa

 • Johtokunnan kuudes kokous pidettiin 26.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. luottamusmiesvalintoja, liiton paikallisosastojen kehittämisseminaarin kuulumisia ja oikeuksiensiirtosopimusta. Lisäksi valmisteltiin osaston syyskokousta, seuraavia professorilounaita ja rehtorin tapaamista 2.9.2019. Myös tulevista 50-vuotisjuhlista ja osaston johtokunnan tehtävistä käytiin keskustelua.

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on todennut, että Tampereen yliopiston rehtorin 11.3.2019 tekemä päätös (ohessa) Tampereen korkeakouluyhteisön immateriaalioikeussäännön ja oikeuksiensiirtosopimuksen vahvistamisesta on osin JUKOssa päätettyjen linjausten vastainen. 
  Vaikka JUKO kannattaa oikeuksista sopimista, se ei hyväksy kaikkiin työsopimuksiin liitettävää, vastikkeetonta ja tarpeettoman laajaa sopimusta. Työntekijän kannalta on myös kohtuutonta edellyttää sitoutumista yliopiston yksipuolisesti laatimaan immateriaalioikeussääntöön. Myös Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin lakimies pitää sopimusta ja sen laajuutta ongelmallisena.
  JUKOn päätös on Professoriliiton linjausten mukainen, eikä liitto suosittele sopimuksen allekirjoittamista nykymuodossaan. Olemme olleet asiassa yhteydessä yliopiston johtoon ja käynnistäneet keskustelun asiasta. Toiveenamme on saada yliopistoon käytäntö, joka on hyvän tavan mukainen, huomioi monialaisen yliopistomme erilaiset tekemiset ja kunnioittaa eri osapuolten oikeuksia.
  Lisätietoa asiasta löytyy Tampereen yliopiston intrasta:
  https://intra.tuni.fi/content/news/5549

 • Osaston johtokunnan viides kokous pidettiin 23.5.2019. Kokouksessa käytiin keskustelua mm. työsuunnitelmaohjeesta, rehtorin 9.5. tapaamisesta, professoriliiton 50-vuotisjuhlien valmisteluista ja yliopiston uudesta oikeuksiensiirtosopimuksesta. Viimeksi mainitusta todettiin, että nykyisenmuotoisen sopimuksen allekirjoittamista ei voida suositella ja että sopimusta koskevat neuvottelut tulee avata uudelleen.

 • Johtokunnan neljäs kokous pidettiin 25.4.2019. Kokouksen alkupuolelle oli kutsuttu mukaan professorineuvoston puheenjohtajisto, ja kokouksessa käytiin keskustelua Tampereen yliopiston professorineuvoston, Professoriliiton paikallisosaston ja valtakunnallisen Professoriliiton rooleista ja toiminnasta. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kevätkokouksesta, rehtorin tapaamisesta, professorilounaista ja viikolla 46 pidettävien liiton 50-vuotisjuhlien valmisteluista.
 • Johtokunnan kolmas kokous pidettiin 29.3.2019. Kokouksessa keskusteltiin provostin kanssa toteutuneesta tapaamisesta, emeriti-sopimuksista, sekä mm. liiton 50-vuotisjuhlien, osaston kevätkokouksen (16.5.2019) ja professorilounaiden järjestelyistä. Myös Oikeusasiamiehen lausunnosta, osaston toiminnan kielipolitiikasta, kansainvälisten professorien asemasta ja englannin kielen käyttämisestä tulevissa tilaisuuksissa käytiin keskustelua.
 • Johtokunnan toinen kokous pidettiin 12.2.2019. Kokouksessa käsiteltiin toiminta. ja talousssuunitelmaa, emeriti-sopimuksia, sekä tehtiin Professoriliiton 50-vuotisjuhlavuoden ja osaston sääntömääräisen kevätkokouksen valmistelua. Lisäksi keskusteltiin professorilounaista, tiedevaaleista ja rehtorin tapaamisista.
 • Johtokunta piti järjestäytymiskokouksen 15.1.2019. Kokouksessa sovittiin tehtävien jaosta, suunniteltiin tulevaa toimintaa ja käytiin keskustelua toiminnan tavoitteista ja painopisteistä.