Tenure track

Ohjeita professorin vakinaistamispolulla (tenure track) oleville

Yliopistot ovat ottaneet käyttöönsä toisistaan poikkeavia professorin vakinaistamispolkuja (tenure track). Sekä vakinaistamispolun tasojen määrä että nimikkeet vaihtelevat yliopistoittain. Yliopistokohtaisissa ohjeissa on kirjattu ulkoisen ja sisäisen arvioinnin käyttäminen eri vaiheissa. Rekrytointi-vaiheessa yliopistot saatavat pyytää ns. ulkoisen arvioinnin vain kärkihakijoista. Vakinaistamisvaiheessa käytetään yliopistolain mukaista professorin valintamenettelyä.

Tässä joitakin yleisluontoisia ohjeita:

  • Arviointikriteerit: Kriteerit, joiden perusteella menestymistäsi arvioidaan, on syytä kirjata työsopimusta tehtäessä. Joissakin yliopistoissa työsopimuksen liitteeksi tehdään erillinen liite arviointikriteereistä. Yleisimmät osa-alueet ovat tutkimus / taiteellinen työ, opetus, aktiivisuus tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen, johtaminen.

  • Työnkuva: Kannattaa huolehtia siitä, että sinulla on mahdollisuus hoitaa niitä työtehtäviä, joiden perusteella menestymistäsi arvioidaan. Yliopistot ovat kirjanneet yleisluontoisia ohjeita professorin vakinaistamispolun (tenure track) eri vaiheessa olevien työajan suuntaamisesta.

  • Asema yliopistoyhteisössä: Kannatta selvittää, mihin henkilöstöryhmään kuulut vaaleissa.

  • Palkka: Palkan osalta työehtosopimus on ns. minimisopimus. Työehtosopimuksen mukainen palkka voidaan ylittää työsopimuksella, muttei alittaa. Professorin vakinaistamispolulla olevat ovat (Aalto-yliopistoa lukuun ottamatta) yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) piirissä. Palkan osalta voit tarvittaessa olla yhteydessä liittoon.

  • Immateriaalioikeuksista sopiminen: Katso liiton ohjeet.

  • Määräaikaisuus: Mikäli et pääse etenemään professorin vakinaistamispolulla, kannattaa olla yhteydessä liittoon.

Liiton yleiset ohjeet professoreille työsopimuksen tekoon