Vuoden Professori

Liiton hallitus valitsee Vuoden Professorin osastojen esitysten pohjalta.
 
Vuoden Professorin valinnalla Professoriliitto haluaa korostaa tieteen, tutkimuksen ja ylimmän opetuksen tärkeyttä yhteiskunnassamme. Vuoden Professorin valinnan tavoitteena on tuoda esiin, että professorit ovat osaamisensa ja vastuunsa johdosta yliopistojen ja tutkimuslaitosten keskeinen henkilöstöryhmä. He ovat yliopiston ja muidenkin tutkimusorganisaatioiden kouluttautunein ammattikunta, ja he toimivat tieteen ja tutkimuksen johtotehtävissä.
 

Vuoden Professorit

Aki Mikkola 2023
Jari Stenvall 2022
Juhani Knuuti 2021
Anssi Paasi 2020
Helmi Järviluoma-Mäkelä 2019
Karl-Erik Michelsen 2018
Erik Bonsdorff 2017
Eeva Anttila 2016
Maria Lähteenmäki 2015
Pertti Alasuutari 2014
Eva-Mari Aro 2013
Markku Kulmala 2012
Riitta Keiski 2011
Howard T. Jacobs 2009
Liisa Keltikangas-Järvinen 2008
Kaisa Häkkinen 2007
Erik T. Tawaststjerna 2006
Niklas Bruun 2005
Irma Thesleff 2004
Risto Nieminen 2003
Simo Knuuttila 2002
Rauno Alatalo 2001
Liisa Uusitalo 2000
Amos Pasternack 1999
Fred Karlsson 1998
Markus Pessa 1997
Erkki Salmenhaara 1996
Carl G. Gahmberg 1995
Antti Eskola 1994
Arto Salomaa 1993
Lea Pulkkinen 1992
Simo Parpola 1991
Olli Lounasmaa 1990
Kari Kivirikko 1989
Eino Jutikkala 1988
Olli Lehto 1987
Ossi Lindqvist 1986
Yrjö Pessi 1985
Kirsti Lagerspetz 1984