Professori-nimike

Ohjeet professorin nimikkeen käytöstä

Professori, joka on valittu tehtävään toistaiseksi, on oikeutettu käyttämään professorin nimikettä siirryttyään eläkkeelle.

Professori, joka on valittu tehtävään toistaiseksi, on oikeutettu käyttämään professorin nimikettä siirryttyään muihin tehtäviin. Ulkomailla toistaiseksi voimassa olevassa työ-/virkasuhteessa professori-nimikkeellä työskennellyt professori on oikeutettu käyttämään professori-nimikettä Suomessa.

Professori, joka on valittu tehtävään määräaikaisesti, voi professorin tehtävässään ollessaan käyttää professorin nimikettä rajoituksetta. Ilmoitettaessa tietoja matrikkeliin, ansioluetteloon tai vastaavaan tulee kuitenkin ilmoittaa määräaika.

Määräajan päätyttyä määräaikainen professori ei ole oikeutettu käyttämään professorin nimikettä.

Jäätyään eläkkeelle professori, joka on ollut työsuhteessa toistaiseksi (”vakinaisena”), voi käyttää nimikettä professori, professori emeritus/emerita tai emeritusprofessori/emeritaprofessori.

Liiton hallitus voi poikkeuksellisesti antaa luvan käyttää nimikettä professori emeritus/emerita tai emeritusprofessori/emeritaprofessori myös muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa.

Tämä ohje koskee myös tutkimusprofessori-nimikkeellä toimivia.

Erikseen myönnetty (tehtävään/virkaan kuulumaton) professorin arvonimi esitetään muodossa professori h.c.

Vahvistettu Professoriliiton hallituksessa 9.6.2017

Liiton näkemyksen mukaan yliopistolain tarkoittamassa mielessä professoreita ovat vain professori-nimikkeellä olevat.
Tämän lisäksi professoreita ovat yliopistolain tarkoittamassa mielessä akatemiaprofessorit ja tutkimusprofessorit.