Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos työntekijä on tyytymätön työnantajan tekemään tehtävän vaativuutta tai henkilökohtaista suoriutumista koskevaan päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen erimielisyysilmoituksen.

Vaativuusarviointia koskeva erimielisyys käsitellään henkilön tai hänen pyynnöstään häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai muun työnantajan edustajan kanssa ja jommankumman osapuolen aloitteesta arviointiryhmässä.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia koskeva erimielisyys käsitellään henkilön tai hänen pyynnöstään häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai esimiehen käsiteltyä asian ylemmän esimiehen tai muun työnantajan edustajan kanssa.

Mikäli asia jää edelleen erimieliseksi, erimielisyys voidaan saattaa ratkaistavaksi työehtosopimuksen mukaisella neuvottelumenettelyllä:

1. Työyksikkötason neuvonpito esimiehen tai työnantajan edustajan ja työntekijän / häntä edustavan luottamusmiehen välillä.

2. Paikallisneuvottelut työnantajan edustajan ja luottamusmiehen välillä.

3. Liittotason neuvottelut järjestöjen välillä.

Jos asiaa ei saada ratkaistua, se voidaan saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi.