Vaikutamme

Professoriliitto vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin tiede- ja tutkimuspoliittisiin kysymyksiin ja osallistuu aloitteellisesti ja aktiivisesti keskusteluun yliopistoista, korkeakoulutuksesta sekä tieteen ja tutkimuksen rahoituksesta.