Työssä

Professoriliitto ajaa ja valvoo jäsenkunnan etuja palkka- ja palkkioasioissa sekä palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Yliopistoissa toimivat professorit työskentelevät työsuhteessa. Tutkimuslaitoksissa työskentelevistä taas valtaosa on virkasuhteisia.