Professori-nimikkeen käyttö julkisuudessa

Professoriliitto pitää tärkeänä, että professoreita arvostetaan julkisuudessa asiantuntijoina. Professori-nimikkeen käytössä näkyy aika ajoin epäselvyyttä.

Professuurissa pysyvästi tai määräaikaisesti toimiva henkilö voi käyttää julkisuudessa professori-nimikettä. Nimikettä voi käyttää myös eläköitymisen jälkeen, mikäli on ollut nimitettynä pysyvään professuuriin.

Yliopistot ovat ottaneet käyttöön myös muita professorijohdannaisia nimikkeitä, joiden haltijat eivät ole yliopistolain mukaisia professoreja. Nämä henkilöt eivät saisi esiintyä professori-nimikkeellä, vaan heidän olisi aina käytettävä koko nimikettään. Tällaisia nimikkeitä ovat mm. Professor of Practice (työelämäprofessori tms.) ja assistant/associate professor (usein suomennettuna apulaisprofessori).

Professorin tehtäväntäyttöön yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kuuluu aina yliopistolain edellyttämä vertaisarviointi. Siinä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Vertaisarviointia ei yleensä tehdä Professor of Practice -tehtävän täytössä.

Professoriliitto katsoo, että epäselvyyksien välttämiseksi professorijohdannaisia nimikkeitä ei tule lyhentää ”professoriksi”.