Professorina

Professorit työskentelevät yliopistoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa. Yliopistolaki määrittelee yliopistoissa työskentelevien professoreiden tehtävät: professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professoreita työskentelee myös yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden johtotehtävissä.