Palkkiosuositukset

Professoriliiton palkkiosuositus palvelussuhteen ulkopuolisia asiantuntijatehtäviä varten

Tämä palkkiosuositus on tarkoitettu liiton jäsenten käytettäväksi laskutettaessa palvelussuhteen ulkopuolisista asiantuntijatehtävistä. Laskutusta varten suositellaan pidettäväksi tuntikirjanpitoa. Laskua tehtäessä voidaan mainita, että se perustuu Professoriliiton palkkiosuositukseen.

Palkkiokategoria I: 500 euroa/tunti
Tieteen erityisalan asiantuntemusta tai tieteenalan laajaa hallintaa edellyttävät vaativat suunnittelu- ja tutkimustehtävät. Tähän kategoriaan kuuluvat aina myös tehtävät, joihin liittyy toimeksiantajan kannalta merkittävä taloudellinen vastuu.

Palkkiokategoria II: 350 euroa/tunti
Muunlaiset tehtävät kuten yleisluontoiset ja tekniset asiantuntijatehtävät sekä osallistuminen asiantuntijana kokouksiin ja seminaareihin (esitelmä- ja alustuspalkkiot tulevat tämän lisäksi).

Esitelmä- ja alustuspalkkiot
Tuntipalkkio 1500 euroa.
Uusintaesityksen tuntipalkkio 800 euroa.

Tehtävän aiheuttamat matka- yms. kustannukset päivärahoineen veloitetaan todellisten kulujen mukaisina. Asiantuntija voi vapaasti määritellä hänelle tarkoituksenmukaisimman matkustustavan.

Hyväksytty Professoriliiton hallituksessa 6.4.2021

Akavan palkkiosuositus